DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
28.07.2023 - 21.08.2023
dalies:
drukā:

Sākot ar 28. jūliju līdz 21. augustam Daugavpils Universitātē turpinās dokumentu pieņemšana klātienē, Vienības ielā 13, 111. auditorijā darbdienās no plkst. 10.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 17.00.

Iestājpārbaudījumi

22. augustā notiek iestājpārbaudījumi studiju programmās: “Pirmsskolas skolotājs”, “Sākumizglītības skolotājs”, “Skolotājs”, “Mūzika”.

Rezultātu paziņošana

23. augustā uzņemšanas 3. kārtas noslēgums, rezultāti tiks paziņoti uzņemšanas komisijas telpā Vienības ielā 13, 111. auditorijā vai zvanot pa tel. 65421198, 26330381.

Līgumu slēgšana

23. augustā – 24. augustā reflektanti, kas 3. kārtā ir ieguvuši studiju vietu DU, slēdz līgumu.

Plašāka informācija: https://du.lv/gribu-studet/uznemsana/

No 13. jūlija līdz 21. augustam uzņemšana notiek maģistra studiju un doktora studiju programmās, piesakoties un noformējot dokumentus klātienē.


Lai saņemtu papildus informāciju, raksti uz uznemsana@du.lv

Kontakttālrunis: 65421198, 26330381

Kādi dokumenti ir vajadzīgi?

Piesakoties pamatstudijām DU, reflektants:

  • uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu – atestātu vai diplomu ar sekmju/atzīmju izrakstu un iesniedz tā kopiju,
  • uzrāda centralizēto eksāmenu sertifikātu un iesniedz tā kopiju,
  • iesniedz 2 fotogrāfijas (izmērs 3×4 cm),
  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)),
  • uzrāda kvīti par reflektanta reģistrācijas maksu,
  • ja iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad uzrāda dokumentu, kas apliecina to maiņu, piemēram, laulības apliecību, uzvārda vai vārda maiņas dokumentu, un iesniedz tā kopiju,
  • ja reflektanta izvēlētajā studiju programmā ir paredzēti iestājpārbaudījumi, tad iepazīstas ar iestājpārbaudījumu grafiku.

Sīkāku informāciju par uzņemšanas noteikumiem, iestājpārbaudījumiem un papildus punktiem var izlasīt DU mājas lapā du.lv/gribu-studet/uzņemšana.

Daugavpils Universitāte piedāvā 22 pamatstudiju programmas:

Bioloģija, Ķīmija, Māszinības, Fizioterapija, Vides zinātne, Informācijas tehnoloģijas (4.gadi), Informācijas tehnoloģijas (2 gadi).

Valodu un kultūras studijas (latvistikas studijas, rusistikas studijas, anglistikas studijas), Vēsture, Austrumeiropas kultūras sakari, diaspora un integrācijas procesi.

Pirmsskolas skolotājs, Sākumizglītības skolotājs, Skolotājs.

Dizains, Mākslas menedžments, Mūzika,

Biznesa un finanšu procesi, Tiesību zinātne, Psiholoģija, Civilā drošība un aizsardzība.

Iestājpārbaudījumi šādām studiju programmām: “Pirmsskolas skolotājs”, “Sākumizglītības skolotājs”, “Skolotājs” un “Mūzika”.

Daugavpils Universitāte piedāvā 17 maģistra studiju programmas

Vides plānošana, Darba aizsardzība, Bioloģija, Ķīmija, Datorzinātnes, Fizika.

Starpkultūru attiecības, Filoloģija un lietišķā lingvistika (latviešu, angļu, krievu, salīdzināmā filoloģija), Vēsture.

Sabiedrības un organizācijas vadība, Skolotājs, Izglītības zinātnes.

Mūzika, Māksla.

Psiholoģija, Tiesību zinātne, Ekonomiskā drošība, Viedā ekonomika un inovācijas.

Iestājpārbaudījumi šādām studiju programmām: “Tiesību zinātne”, “Mūzika”, “Izglītības zinātnes” un “Ekonomiskā drošība”.

Daugavpils Universitāte piedāvā 10 doktora studiju programmas

Bioloģija, Cietvielu fizika, Matemātika.

Valodu un literatūras studijas, Vēsture un arheoloģija.

Izglītības zinātnes, Vadībzinātne.

Ekonomika, Psiholoģija, Juridiskā zinātne.

Sīkāku informāciju par uzņemšanu meklējiet https://du.lv/gribu-studet/uznemsana/.

Nāc studēt DU!