DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Simbolika

dalies:
drukā:

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES HIMNA

Daugavpils Universitātes himna izveidota 1995. gadā pēc toreizējā Universitātes rektora Bruno Jansona ierosinājuma. Vārdu autors ir dzejnieks Imants Auziņš, mūziku sacerējis komponists Raimonds Igolnieks.

Daugavpils Universitātes himna tiek izpildīta Daugavpils Universitātes svinīgajos pasākumos: 1. septembrī, universitātes dibināšanai (4. novembrī) un universitātes Satversmes gadadienai (15. martā) veltītajos pasākumos, izlaidumos u.c.

IEDEGAS BLĀZMAS AUGSTĀS

Raimonda Igolnieka mūz., Imanta Auziņa vārdi


Iedegas blāzmas augstās
Kvēl saule, kvēl
Dzīve, Tu manās plaukstās
Vēl esi vēl.

Visi mēs kājas aujam.
Rīts – zils, zeltīts vai mēļš,
Kas tur dziļumā taujā:
Cik ilgi vēl.

Zaudēts ir tikai no gūtā,
It nekā man nav žēl.
Dzīve, Tu skaistā un grūtā,
Esi vēl ilgi! Vēl!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES ĢERBONIS

Daugavpils Universitātes ģerbonis izveidots 2011. gadā, sagaidot universitātes 90 gadu jubileju. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 2012. gada 10. janvāra Lēmumu Nr. 3.1-4/1 Daugavpils Universitātes ģerbonis ir reģistrēts Latvijas Republikas ģerboņu reģistrā.
Lēmums par Daugavpils Universitātes ģerboņa reģistrāciju LR ģerboņu reģistrā (PDF, 1.4 Mb)

Daugavpils Universitātes ģerboņa heraldiskais apraksts: zilā laukā zelta lilija, zem tās tāda pati atvērta grāmata; sarkana ar sudrabu dalīta šaurapmale. Devīze ar zilu uz zelta lentes: SCIENTIA VINCES (tulk. no latīņu valodas: Ar zinātni uzvarēsi!).
Ģerboņa autors ir heraldists Mg. hist. Artjoms Mahļins.

Gērbonis

JPEG

Ģerbonis LVĢerboņa kontūras
LV un ENG
Ģerbonis ENG
JPEG (JPG, 67 KB)
CDR (CDR, 103 KB)
PDF (PDF, 2 MB)
JPEG LV (JPG, 74 KB)
JPEG ENG (JPG, 74 KB)
CDR LV (CDR, 107 KB)
CDR ENG (CDR, 107 KB)
JPEG (JPG, 66 KB)
CDR (CDR, 104 KB)
PDF (PDF, 2 MB)
Ģerboņa krāsas (JPG, 278 Kb)

Daugavpils Universirtātes bildes prezentācijām