DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Aktualitātes, Pasākumi
STARPTAUTISKĀ zinātniskā konference ”SPORTS: IZGLĪTĪBA, zinātne, tehnoloģijas”
Aktualitātes, Pasākumi
NOTIKS DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 64. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE
Aktualitātes, Pasākumi
PAGARINĀTA PIETEIKŠANĀS DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 64. STARPTAUTISKAJAI ZINĀTNISKAJAI KONFERENCEI
Fakultāšu ziņas
Daugavpils Universitātē notika ECLSS konference
Aktualitātes, Fakultāšu ziņas, Pasākumi
16. Starptautiskā zinātniskā konference “Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais”
Aktualitātes, Fakultāšu ziņas, Pasākumi
Pieteikšanās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXXII Zinātniskajiem Lasījumiem
Aktualitātes, Pasākumi
Pieteikšanās Daugavpils Universitātes 64. starptautiskajai zinātniskajai konferencei