DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Profesionālā maģistra studiju programmas

Darba aizsardzība
Ekonomiskā drošība
Māksla
Mūzika
Psiholoģija
Sabiedrības un organizāciju vadība
Starpkultūru attiecības
Tiesību zinātne
Vides plānošana
Viedā ekonomika un inovācijas