DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Bibliotēkas pakalpojumi

dalies:
drukā:

Saskaņā ar 2014.g.16.jūnija Daugavpils Universitātes Senāta sēdes apstiprināto DU Bibliotēkas maksas pakalpojumu un kavējuma naudas cenrādi ir noteikti šādi maksas pakalpojumu izcenojumi:

PakalpojumsMaksa EUR
1. Kopēšana:
melnbaltā
–  1 A4 formāta lappuse (vienpusēja)
0,06
– 1 A4 formāta lappuse (abpusēja)0,11
– 1 A3 formāta lappuse (vienpusēja)0,11
– 1 A3 formāta lappuse (abpusēja)0,23
krāsainā
–  1 A4 formāta lappuse (vienpusēja)
0,64
2. Izdruka ar lāzerprinteri:
melnbaltā
– 1 A4 formāta lappuse (vienpusēja)
0,07
krāsainā
– 1 A4 formāta lappuse (vienpusēja)
0,64
3. Skenēšana:
melnbaltā
– 1 A4 formāta lappuse (vienpusēja)
0,21
krāsainā
– 1 A4 formāta lappuse (vienpusēja)
0,28
4. Skenēšana:
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)Atbilstoši pasta izmaksām
5. Skenēšana:
Datora vai interneta izmantošana citu iestāžu pārstāvjiem1 stunda bezmaksas,
0.71 katra nākamā stunda
6. Skenēšana:
Informācijas meklēšana un resursu saraksta sastādīšana citu iestāžu pārstāvjiem – 1 pieprasījums (2 darba dienu laikā)2.85 plus
maksa par izdruku
7. Skenēšana:
Kavējuma nauda par dokumentu lietošanas termiņa neievērošanu
(1 dokuments – 1 nokavētā diena)
– abonementos
0,03