DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Mūžizglītība

Kontaktinformācija

Mūžizglītības centra (MC) mērķis ir tālākizglītības vajadzību apzināšana un nodrošināšana, veicinot katra indivīda profesionālo un personisko izaugsmi atbilstoši viņa spējām un vēlmēm.

Centrs dibināts 2006. gadā un 2008. gadā uzņemts Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā.

Vienības iela 13–314
Daugavpils, LV-5401
T.: 65422249
E-pasts: ilze.kacane@du.lv

Metodiķes p.i. Ilze Kačāne

Aktualitātes
Aicinām apgūt pirmsskolas satura un didaktikas profesionālās pilnveides programmu
Aktualitātes
Aicinām apgūt “Pamatlīmeņa zināšanu programmu par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem”
Aktualitātes
Daugavpils Universitāte aicina izmantot unikālu iespēju apgūt ķīniešu valodu
Aktualitātes
Aicinām apgūt profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pedagoģiskās darbības pamati”
Aktualitātes
Aicinām apgūt profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”
Aktualitātes
Aicinām apgūt profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pedagogs – karjeras konsultants (individuālās konsultēšanas kompetenču apguvei)”
Aktualitātes
Aicinām apgūt profesionālās kompetences pilnveides programmu „Pedagoga – karjeras konsultanta darba organizēšana un vadīšana”
Aktualitātes
Īstenota ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārta
Aktualitātes
Aicinām apgūt profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pedagoģiskās darbības pamati”
Tālākizglītība nodarbinātām personām
Tālākizglītība pedagogiem
Valsts un civilā aizsardzība
Videolekcijas