DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsprogrammēšanas inženieris
profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijās
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums4 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības


Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti:

 • par eksāmenu/ ieskaiti atestātā informatikā/ lietišķajā informātikā
 • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Studiju laikā Tu apgūsi

programmēšanas valodas, deklaratīvo programmēšanu, Web programmēšanu, tīklu programmēšanu, programmatūras inženieriju, datu aizsardzību un kriptogrāfiju, multimedijas, operētājsistēmas, datorgrafiku un animāciju, rūpniecisko kontrolleru programmēšanu, tehnisko grafiku, matemātisko modelēšanu u. c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās:
  • “Datorzinātnes”,
  • “Izglītība”, iegūstot kvalifikāciju „Matemātikas un informātikas skolotājs”,
 • „Sabiedrības un organizāciju vadība”;
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Programmas direktore

Mg.paed., lektore Ieva Boļakova
e-pasts: ieva.bolakova@du.lv
tālrunis: 65427814