DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādsfinansists vai uzņēmuma vadītājs, profesionālais bakalaura grāds ekonomikā
Studiju veidsPilna laika studijas
Studiju ilgums4 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība
 • ārvalstu reflektantiem -angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī

papildus punkti tiks piešķirti:

 • Eksāmens ekonomikā vai biznesa ekonomiskajos pamatos
 • par “Jauno uzņēmēju skolas”, “Zinātnes skolas” un “JA-YE Latvija” apliecību

Studiju laikā Tu apgūsi

mikro un makroekonomiku, finanšu uzskaiti un vadību, grāmatvedību, uzņēmējdarbību, reģionālo ekonomiku, mārketingu, banku darbību u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās:
  • „Viedā ekonomika un inovācijas”;
  • „Starpkultūru attiecības”;
  • „Sabiedrības un organizāciju vadība”
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Programmas direktore

Dr.oec. Ludmila Aleksejeva
E-pasts: ludmila.aleksejeva@du.lv