DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteSociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādsfinansists vai uzņēmuma vadītājs, profesionālais bakalaura grāds ekonomikā
Studiju veidsPilna  un nepilna laika studijas
Studiju ilgums1.) 4 gadi (pilna laika studijas)
2.) 5 gadi (nepilna laika studijas)
Studiju kursu aprakstiPilna laika studiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaits20

Uzņemšanas prasības


Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • ārvalstu reflektantiem -angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī

papildus punkti tiks piešķirti:

 • Eksāmens ekonomikā vai biznesa ekonomiskajos pamatos
 • par “Jauno uzņēmēju skolas”, “Zinātnes skolas” un “JA-YE Latvija” apliecību

Studiju laikā Tu apgūsi

mikro un makroekonomiku, finanšu uzskaiti un vadību, grāmatvedību, uzņēmējdarbību, reģionālo ekonomiku, mārketingu, banku darbību u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās:
  • „Viedā ekonomika un inovācijas”;
  • „Starpkultūru attiecības”;
  • „Sabiedrības un iestāžu vadība”
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Programmas direktore

Dr.oec. Ludmila Aleksejeva
E-pasts: ludmila.aleksejeva@du.lv