DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsgrafikas dizainers
profesinālais bakalaurs mākslā
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums4 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības


Centralizētie eksāmeni:

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti par atzīmi atestātā:

 • informātikā/ lietišķajā informātikā
 • kultūras vēsturē vai kulturoloģijā
 • kvalifikācijas darba vērtējums profesionālās vidējās izglītības atestātā

Studiju laikā Tu apgūsi

 • studiju kursus, kas palīdzēs Tev izprast mākslas teoriju, Rietumu un Latvijas mākslas vēstures jautājumus, mākslas fenomenoloģijas, mākslas psiholoģijas un mākslas filosofijas pamatus, autortiesības, uzņēmējdarbību, civilo un vides aizsardzību;
 • studiju kursus, pēc kuru apgūšanas Tu pārzināsi kompozīcijas likumus, koloristiku, reklāmas un poligrāfijas darbu izstrādāšanas principus, perspektīvas un ēnu konstruēšanas teoriju māksliniekiem, grafikas tehnikas, dizaina un stilu vēsturi, jaunas informācijas tehnoloģijas un datorprogrammas dizaineriem, Web lapu projektēšanu, iepakojuma grafisko dizainu; laikmetīgā dizaina tendences un aktualitātes, tektonikas un plastiskās anatomijas jautājumus, tipografiku;
 • studiju kursus, kas palīdzēs Tev atbilstoši produktu dizainera izvēlētajai specializācijai tekstilmākslā apgūt batiku un auduma apdruku, tekstilšķiedru un filcēšanas tehnikas, adīšanas un šūšanas tehnoloģijas, keramikā apgūt keramikas materiālu un apgleznošanas tehnoloģijas, tradicionālās keramikas un plastisko materiālu formveides tehnikas;
 • Tev būs iespēja pilnveidot un attīstīt savas zināšanas zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, fotomākslā, tehniskajā grafikā, trīsdimensiju grafikā, modelēšanā un infografikā;
 • studiju laikā Tev būs iespēja apgūt brīvas izvēles kursus: projektu izstrāde un vadība, ergonomika, darba tiesības.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās:
  • „Māksla”,
  • „Izglītība”, iegūstot vienu no kvalifikācijām „Vizuālās mākslas skolotājs”, „Vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājs”, „Kulturoloģijas skolotājs”,
  • „Sabiedrības un organizāciju vadība”;
  • „Starpkultūru attiecības”;
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Programmas direktore

Dr.paed. p.i. G. Zavadska

E-pasts: galina.zavadska@du.lv