DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādsdabaszinātņu bakalaurs vides zinātnē
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

  • latviešu valodā
  • pirmajā svešvalodā
  • matemātikā
  • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti:

  • par CE bioloģijā
  • par CE ķīmijā
  • par eksāmena atzīmi atestātā ģeogrāfijā
  • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Studiju laikā Tu apgūsi

vides zinātne, Zemes sistēmu pamati, ģeoloģija, ekoloģija, vides ķīmija un klimatoloģija, ilgtspējīga attīstība un vides aizsardzība, digitālā kartogrāfija, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un darbs ar satelītnavigācijas iekārtām jeb GPS, vides politika un pārvalde, vides monitorings  u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  •  kļūt par profesionāliem, konkurētspējīgiem dabas aizsardzības un vides pārvaldības speciālistiem un strādāt Dabas aizsardzības pārvaldē, Valsts vides dienestā, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, pašvaldību plānošanas nodaļās un reģionālās attīstības nodaļās, vides konsultāciju birojos, privātos uzņēmumos u.c., kā arī iekļauties ES un Latvijas darba tirgū zaļās ekonomikas, ģeomātikas un klimata tehnoloģiju jomās;
  •  turpināt izglītību Daugavpils Universitātes un citās Latvijas un ārvalstu augstskolās.

Programmas direktors

Dr. geol., docents Juris Soms
e-pasts: juris.soms@du.lv
tālrunis: 65422302