DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādsdabaszinātņu bakalaurs vides zinātnē
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti:

 • par CE bioloģijā
 • par CE ķīmijā
 • par eksāmena atzīmi atestātā ģeogrāfijā
 • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Studiju laikā Tu apgūsi

bioloģijas pamatus, ģeoloģiju, ekoloģiju, vides ķīmiju un klimatoloģiju, fiziskās ģeogrāfijas pamatus, augsnes zinātni, kartogrāfiju, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un darbu ar satelītnavigācijas iekārtām jeb GPS, vides politiku un pārvaldi, vides tiesības un likumdošanu u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
  • „Vides plānošana”,
  • „Bioloģija”,
  • „Izglītība”, iegūstot kvalifikāciju ”Bioloģijas un ķīmijas skolotājs” vai „Ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs”,
  • „Darba aizsardzība”,
  • „Sabiedrības un iestāžu vadība”,
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs strādāt:
  • vides aizsardzībā (Dabas aizsardzības pārvaldē, Valsts Vides dienestā u. c.),
  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā,
  • dažāda līmeņa pašvaldībās un struktūrvienībās – plānošanas nodaļā, reģionālās attīstības nodaļās,
  • vides konsultāciju birojos u.c.

Programmas direktors

Dr. geol., docents Juris Soms
e-pasts: juris.soms@du.lv
tālrunis: 65422302