DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādssociālo zinātņu bakalaurs tiesībās
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības


centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti par CE:

 • vēsturē

Studiju laikā Tu apgūsi

valsts un tiesību teoriju; Latvijas valsts un tiesību vēsturi; tiesu varas institūciju tiesības; krimināltiesības; civiltiesības; administratīvās tiesības; Eiropas Savienības tiesības u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās:
  • „Tiesību zinātne”,
  • „Sabiedrības un organizāciju vadība”;
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Programmas direktors

Dr. iur., asoc. prof. Anatolijs Kriviņš
e-pasts: anatolijs.krivins777@gmail.com