DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Valodu un kultūras studijas (latvistikas studijas, rusistikas studijas, anglistikas studijas)

dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādshumanitāro zinātņu bakalaurs literatūrā un lingvistikā

Programma paredz arī angļu, latviešu, krievu, vācu, spāņu, franču, zviedru vai ķīniešu valodas kā otrās valodas apguvi.
Studiju veidsPilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības


Centralizētie eksāmeni:

  • latviešu valodā
  • pirmajā svešvalodā
  • matemātikā
  • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti par:

  • DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībniekiem;
  • DU Zinātnes skolas un Jauno uzņēmēju skolas sertifikātu ieguvējiem.

Studiju saturs:

Digitālās transformācijas kultūrā, informācijas telpa un ievads mediju kultūrā, projektu izstrāde un radošās industrijas humanitārajā jomā, Tulkošanas un valodas apguves e-rīki, Pētniecības praktiskie aspekti, Rietumu kultūras procesi, angļu/latviešu/krievu valoda diahronā skatījumā, ievads angļu/latviešu/krievu valodniecībā un literatūrzinātnē, ekrāna mediji un angļu/latviešu/krievu literatūra, radošā un akadēmiskā rakstība (angļu / latviešu / krievu valodā), starpdisciplinārie pētījumi angļu / latviešu / krievu valodniecībā, un citi ar mūsdienu angļu / latviešu / krievu valodu, literatūru un kultūru saistīti studiju kursi.

Programma paredz arī angļu, latviešu, krievu, vācu, spāņu, franču, zviedru vai ķīniešu valodas kā otrās valodas apguvi.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

  • strādāt dažādos uzņēmumos, iestādēs un institūcijās, kur nepieciešama humanitārā izglītība,
  • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās „ Filoloģija un lietišķā lingvistika”, „Starpkultūru attiecības”, „Sabiedrības un organizācijas vadība” vai studēt citās Latvijas un ārvalstu augstskolās

Programmas direktore

Dr.philol., doc. Ilze Oļehnoviča

e-pasts: ilze.olehnovica@du.lv