DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Valodu un kultūras studijas (latvistikas studijas, rusistikas studijas, anglistikas studijas)

dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādshumanitāro zinātņu bakalaurs literatūrā un lingvistikā

Programma paredz arī angļu, latviešu, krievu, vācu, spāņu, franču, zviedru vai ķīniešu valodas kā otrās valodas apguvi.
Studiju veidsPilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības


Centralizētie eksāmeni:

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti par:

 • DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībniekiem;
 • DU Zinātnes skolas un Jauno uzņēmēju skolas sertifikātu ieguvējiem.

Ir iespēja izvēlēties kombināciju ar otro valodu: angļu, latviešu, krievu, vācu, spāņu, franču, zviedru vai ķīniešu.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

 • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
  • „Filoloģija un lietišķā lingvistika”
  • „Starpkultūru attiecības”
  • „Sabiedrības un organizācijas vadība”
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Programmas direktore

Dr.philol., doc. Ilze Oļehnoviča

e-pasts: ilze.olehnovica@du.lv