DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādsHumanitāro zinātņu bakalaura grāds valodu studijās un programmās
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības


Centralizētie eksāmeni:

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti:

 • par CE vēsturē
 • par eksāmena atzīmi atestātā kultūras vēsturē vai kulturoloģijā
 • par eksāmena atzīmi atestātā biznesa ekonomiskajos pamatos
 • DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībniekiem
 • JA-YE Latvija sertifikāta ieguvējiem
 • DU Zinātnes skolas un Jauno uzņēmēju skolas sertifikātu ieguvējiem

Studiju laikā Tu apgūsi

Mākslas zinātnes pamatus, kultūras vēsturi un teoriju, kultūras semiotiku, Austrumeiropas biznesa sakarus un biznesa vidi, valsts studijas, menedžmentu, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas komerctiesības, Austrumeiropas valstu ekonomiku, projektu vadību u. c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
 • „Starpkultūru attiecības”;
 • „Vēsture”;
 • „Sabiedrības un organizācijas vadība”;
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs;.
 • strādāt dažāda veida Latvijas vai Austrumeiropas valsts uzņēmumos un iestādēs kultūras un biznesa jomā.

Programmas direktore

Dr. philol., profesore Anna Stankeviča
e-pasts: annastankevica@inbox.lv