DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitārā fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādsHumanitāro zinātņu bakalaura grāds Austrumeiropas kultūras studijās
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

Pilna laika studijām

Centralizētie eksāmeni:

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā

papildus punkti tiks piešķirti:

 • par CE vēsturē
 • par eksāmena atzīmi atestātā kultūras vēsturē vai kulturoloģijā
 • par eksāmena atzīmi atestātā biznesa ekonomiskajos pamatos
 • DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībniekiem
 • JAL sertifikāta ieguvējiem
 • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Studiju laikā Tu apgūsi

Mākslas zinātnes pamatus, kultūras vēsturi un teoriju, kultūras semiotiku, Austrumeiropas biznesa sakarus un biznesa vidi, valsts studijas, menedžmentu, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas komerctiesības, Austrumeiropas valstu ekonomiku, projektu vadību u. c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
 • „Starpkultūru attiecības”;
 • „Vēsture (Kultūras vēsture un teorija)”;
 • „Sabiedrības un iestāžu vadība”;
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs;.
 • strādāt dažāda veida Latvijas vai Austrumeiropas valsts uzņēmumos un iestādēs kultūras un biznesa jomā.

Programmas direktore

Dr. philol., profesore Anna Stankeviča
e-pasts: annastankevica@inbox.lv
tālrunis: +371 654 24238