DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsprofesionālais maģistra grāds mūzikā
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums1 gads 6 mēneši
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

  • 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība mūzikā (instrumentspēlē vai solo dziedāšanā) vai
  • profesionālais bakalaura grāds mūzikā vai mūzikas pedagoģijā.
  • iestājpārbaudījumi:
    • eksāmens specialitātē
    • kolokvijs specialitātē

Profesionālās maģistra studiju programmas „Mūzika” stratēģiskais mērķis ir dot iespēju augstskolu absolventiem pilnveidot savu profesionālo māksliniecisko un mūzikas pedagoģisko izglītību; sekot līdzi un pielāgoties straujai attīstībai mūzikas izglītības, pedagoģijas un zinātnes jomā pasaulē; ar savu darbību sekmēt Latvijas, īpaši Latgales kultūrvides attīstību. Mērķa sasniegšanai studiju programmas ietvaros tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: izvērst studentu mākslinieciskās, pedagoģiskās un zinātniskās darbības prasmes un kompetences; nodrošināt studentu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību ilgtermiņā; uzkrāt profesionālā, pedagoģiskā, zinātniskā un mākslinieciski radošā darba pieredzi patstāvīgo radošo projektu izveidē un prezentācijā.

Studiju programmas saturs

instrumentspēle vai solo dziedāšana; inovācijas instrumenta vai dziedāšanas metodikā; instrumenta spēles vēsture, stils un interpretācija; jaunāko sasniegumu mūzikas vēsturē, teorijā un atskaņotājmākslā kursi; mūzikas psiholoģijas kursi; jaunrades un pētnieciskā darba kursi; mūsdienu stili un to interpretācija; pedagoģiskā prakse; aktīvā koncertprakse u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  • strādāt par mūzikas skolotāju profesionālās izglītības iestādē atbilstošajā specializācijā;
  • turpināt studijas mūzikas zinātnes vai pedagoģijas (mūzikas pedagoģijas apakšnozare) doktorantūrā;
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas profesionālās izglītības iestādēs.

Programmas direktors

Dr. art., profesors Ēvalds Daugulis
e-pasts: evalds.daugulis@du.lv
tālrunis: 65440819