DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamais grādsZinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

 • maģistra grāds fizikā vai tās saskarzinātnēs (biofizika, fizikālā ķīmija u.c.), inženierzinātnēs, kā arī maģistra grādam pielīdzināma augstākā izglītība minētajās jomās;
 • pārrunas par pētījuma tēmu un pārrunas svešvalodā (angļu valodā).

Studiju programmas mērķis

nodrošināt iespēju iegūt starptautiski atzītu zinātņu doktora grādu fizikā, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus akadēmiskam, pētnieciskam un praktiskam darbam fizikas nozarē atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Doktorantūras izglītības programmas ietvaros iegūstamie studiju rezultāti

 • iegūta prasme patstāvīgi veikt pētījumus augstā zinātniskā līmenī;
 • iegūta prasme lietot un pilnveidot modernas pētījumu metodes cietvielu fizikā;
 • apgūta jaunākā zinātniskā tehnoloģija un inovāciju komercializācijas paņēmieni;
 • pilnveidotas prasmes zinātnisko rakstu noformēšanā un publicēšanā, kā arī starptautiskajā zinātniskajā sadarbībā;
 • pilnveidota prasme saistīt pētījumu rezultātus ar uzņēmējdarbību.

Doktorantiem ir iespēja

 • studēt augsti kvalificētu speciālistu vadībā;
 • iesaistīties doktorantu starptautiskajās apmaiņas programmās un veikt pētījumus ārvalstu augstskolās;
 • kļūt par kompetentu, zinošu un konkurētspējīgu speciālistu fizikas un ar to saistīto tehnisko zinātņu jomā;
 • iespēju piedalīties ar pētījumu tēmu saistītu projektu izpildē;
 • studējot par valsts budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju.

Doktora studiju programmas „Cietvielu fizika” pētnieciskā pamatbāze ir Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts, kurā ir vairākas laboratorijas, kas aprīkotas ar modernu pētniecisko aparatūru.

Studiju programmu beigušie

 • ir pieprasīti speciālisti ražošanas uzņēmumos, augstskolās, kurās studē dabaszinātnes, kā arī pētnieciskajās iestādēs;
 • var turpināt pilnveidot savu izglītību jebkurā interesējošā dabas un tehnisko zinātņu jomā.

Programmas direktors

Dr.phys., profesors Valfrīds Paškevičs
e-pasts: valfrids.paskevics@du.lv
tālrunis: 65471059