DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Akadēmiskā maģistra studijas

Bioloģija (akvakultūra, biodaudzveidības izpēte, dabas rekreācija)
Datorzinātnes
Filoloģija (angļu filoloģija)
Filoloģija (krievu filoloģija)
Filoloģija (latviešu filoloģija)
Filoloģija (salīdzināmā filoloģija)
Fizika
Izglītības zinātnes
Ķīmija
Matemātika
Vēsture