DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Akadēmiskā maģistra studijas

Bioloģija (akvakultūra, biodaudzveidības izpēte, dabas rekreācija)
Datorzinātnes
Filoloģija (krievu filoloģija)
Filoloģija (latviešu filoloģija)
Filoloģija (latviešu, angļu, krievu, salīdzināmā filoloģija)
Filoloģija (salīdzināmā filoloģija)
Fizika (tehnoloģiju fizika)
Izglītības zinātnes
Ķīmija
Matemātika
Vēsture