DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Akadēmiskā maģistra studijas

Bioloģija (akvakultūra, biodaudzveidības izpēte, dabas rekreācija)
Datorzinātnes
Filoloģija un lietišķā lingvistika (latviešu, angļu, krievu, salīdzināmā filoloģija)
Fizika (tehnoloģiju fizika)
Izglītības zinātnes
Ķīmija
Vēsture