DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādshumanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības


Centralizētie eksāmeni:

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti:

 • par CE vēsturē
 • par eksāmena atzīmi atestātā ģeogrāfijā, politikā un tiesībās, filosofijā, kultūras vēsturē vai kulturoloģijā
 • DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībniekiem
 • DU Zinātnes skolas un Jauno uzņēmēju skolas sertifikātu ieguvējiem

Studiju laikā Tu apgūsi

 • pasaules vēstures pamatkursi: senie laiki, viduslaiki, jaunie un jaunākie laiki; pasaules reģionu un valstu vēsture: Ziemeļvalstis, Baltijas valstis, Polija; Latgales vēsture, reliģiju vēsture, novadpētniecība; historiogrāfija un avotmācība, mutvārdu vēsture u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 •  strādāt muzejā, arhīvā vai citā ar vēstures popularizēšanu saistītā vietā;
 •  kļūt par vēstures un sociālo zinību skolotāju pēc studijām 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Skolotājs” (1 gads);
 •  izmantot iegūto izglītību gida, žurnālista, projekta vadītāja u.c. darbā;
 •  turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās „Vēsture”, „Starpkultūru attiecības”, „Sabiedrības un organizāciju vadība” vai citās Latvijas un ārvalstu augstskolās.

Programmas direktore

Maija Grizāne, PhD
Docente, pētniece
e-pasts: Maija.Grizane@du.lv