DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādshumanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības


Centralizētie eksāmeni:

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti:

 • par CE vēsturē
 • par eksāmena atzīmi atestātā ģeogrāfijā, politikā un tiesībās, filosofijā, kultūras vēsturē vai kulturoloģijā
 • DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībniekiem
 • DU Zinātnes skolas un Jauno uzņēmēju skolas sertifikātu ieguvējiem

Studiju laikā Tu apgūsi


pasaules vēstures pamatkursu: senie, viduslaiki, jaunie un jaunākie laiki; pasaules reģionu un valstu vēsturi: Ziemeļvalstis, Baltijas valstis, Polija, slāvu tautas; Latgales vēsturi, novadpētniecību; historiogrāfiju un avotmācību, tostarp arī mutvārdu vēsturi u. c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību Daugavpils Univrsitātes maģistra studiju programmās:
  • „Vēsture”,
  • „Starpkultūru attiecības”,
  • „Sabiedrības un organizācijas vadība”,
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Programmas direktore

Dr. soc. sc., docente Ilze Šenberga
e-pasts: ilze.senberga@apollo.lv