DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādsdabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

  • bakalaura grāds datorzinātnēs vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība informātikas jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Studiju programma dod iespēju

turpināt izglītību datorzinātnes jomā, iegūstot teorētiskās zināšanas matemātikā un informātikā, īpaši padziļinot zināšanas programmēšanā,  matemātiskajā modelēšanā, paplašināt zināšanas par datoru programmnodrošinājumu un aparātnodrošinājumu, sniegt iespēju uzkrāt pieredzi zinātniskajā un pētnieciskajā darbā.

Studiju programmas saturs

programmēšanas paradigmas, valodas un programmu izstrādes sistēmas; tīklu operētājsistēmas; intelektuālās sistēmas; datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas; informāciju aizsardzība; programmnodrošinājuma izstrāde; diskrētas dinamikas sistēmas; vadība telekomunikāciju tīklos; multimediju tehnoloģijas; Audio un Video integrēšana multimediju pielikumos; pētījumu metodoloģija un tehnoloģijas; maģistra darba izstrāde; u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  • turpināt studijas doktorantūrā.
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes.

Programmas direktore

Dr. phys., docente Svetlana Ignatjeva
e-pasts: svetlana.ignatjeva@du.lv
Uzņemšanas komisijas tālr. 65421198, 26330381