DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādsdabaszinātņu maģistrs ķīmijā (vides ķīmija vai praktiskā bioanalītika)
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaits 9

Uzņemšanas prasības

  • akadēmiskais bakalaura grāds ķīmijā;
  •  otrā līmeņa augstākā profesionālā vai tai pielīdzināma izglītība ķīmijas jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Studiju programmas uzdevums

sniegt kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai nodrošinātu maģistru specializācijas virzienus vides ķīmijā vai praktiskā bioanalītikā, integrējot dažādas ķīmijas, ekoloģijas, bioloģijas, medicīnas un vides zinātnes saistošas nozares, liekot uzsvaru uz teorijas un prakses savstarpējo saistību.

Studiju programmas saturs

neorganiskā ķīmija; organiskā ķīmija; modernās analīzes metodes; fizikālā ķīmija; bioanalītiskās un farmaceitiskās analīzes; gaisa, ūdens un augsnes piesārņojuma hromatogrāfiskā identificēšana; ķīmiskā toksikoloģija; spektroskopija; maģistra darba izstrāde; u.c.

Programmas direktors

Dr. chem., asoc. profesors Sergejs Osipovs
e-pasts: sergejs.osipovs@du.lv