DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsmākslas projektu vadītājs, profesionālais bakalaurs mākslā
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums4 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības


Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti par atzīmī atestātā:

 • kultūras vēsturē vai kulturoloģijā

Studiju laikā Tu apgūsi

mākslas bakalaura studiju kursus: kultūras teoriju, semiotiku, mākslas teoriju, mākslas fenomenoloģiju, tēla psiholoģiju, personiskās izaugsmes tehnoloģijas; zināšanas ekonomikā, menedžmentā, mārketingā, grāmatvedībā; projektu izstrādes tehnoloģiju, vadības, finansējuma plānošanas prasmes; studiju kursus vizuālajā mākslā, mūzikā, dejā, teātra mākslā.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās:
  • „Māksla”,
  • „Starpkultūru attiecības”,
  • „Sabiedrības un iestāžu vadība”;
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Programmas direktore

Dr.paed., pētniece Gaļina Zavadska
e-pasts: galina.zavadska@du.lv