DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsmākslas projektu vadītājs, profesionālais bakalaurs mākslā
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums4 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības


Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

  • latviešu valodā
  • pirmajā svešvalodā
  • matemātikā
  • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti par atzīmī atestātā:

  • kultūras vēsturē vai kulturoloģijā

Studiju laikā Tu apgūsi

  • kultūras teorija, semiotika, mākslas teorija, mākslas fenomenoloģija, tēla psiholoģija, personiskās izaugsmes tehnoloģijas; zināšanas ekonomikā, menedžmentā, mārketingā, grāmatvedībā; projektu izstrādes tehnoloģiju, vadības, finansējuma plānošanas prasmes; studiju kursi vizuālajā mākslā, mūzikā, dejā, teātra mākslā.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  •  vadīt un piedalīties dažādos  mākslas radošos projektos Latvijā un ārvalstīs;
  •  veikt organizatorisko darbu kultūras un izglītības iestādēs;
  •  turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās „Māksla”, „Starpkultūru attiecības”, „Sabiedrības un organizāciju vadība” vai arī citās Latvijas un ārvalstu augstskolās.

Programmas direktore

Dr.paed., pētniece Gaļina Zavadska
e-pasts: galina.zavadska@du.lv