DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteMūzikas un mākslas fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsmākslas projektu vadītājs, profesionālais bakalaurs mākslā
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums4 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaits15

Uzņemšanas prasības


Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā

papildus punkti tiks piešķirti par atzīmī atestātā:

 • kultūras vēsturē vai kulturoloģijā

Studiju laikā Tu apgūsi

mākslas bakalaura studiju kursus: kultūras teoriju, semiotiku, mākslas teoriju, mākslas fenomenoloģiju, tēla psiholoģiju, personiskās izaugsmes tehnoloģijas; zināšanas ekonomikā, menedžmentā, mārketingā, grāmatvedībā; projektu izstrādes tehnoloģiju, vadības, finansējuma plānošanas prasmes; studiju kursus vizuālajā mākslā, mūzikā, dejā, teātra mākslā.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās:
  • „Māksla”,
  • „Starpkultūru attiecības”,
  • „Sabiedrības un iestāžu vadība”;
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Programmas direktore

Dr.paed., pētniece Gaļina Zavadska
e-pasts: galina.zavadska@du.lv