DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Institūtu ziņas
Veiksmīgi tika īstenotas STEM speciālistu apmācības divu gadu garumā
Aktualitātes
Docētāji, studenti tiek aicināti uz semināru par iekļaujošas pieejas īstenošanu augstākajā izglītībā
Institūtu ziņas
Pedagogu tālākizglītības apmācības: “Neformālā tālākizglītības programma kompetencēs balstītā pieejā STEM jomas speciālistiem”
Aktualitātes
Attālināti darbu uzsāk 17. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2022”
Institūtu ziņas
HSZI Ilgtspējīgas izglītības centra līdzdalība konferencē “Izglītības kvalitātes monitorings iekļaujošai izglītībai”
Aktualitātes, Institūtu ziņas
Aicina pieteikties 17. Starptautiskajai zinātniskajai konferencei “SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI”
Institūtu ziņas
IIC Līdzdalība  UNESCO izglītības ziņojuma atklāšanā, kas iezīmē izglītības attīstības vīziju 2050. gadam
Aktualitātes
Ekspertu paneļdiskusija Latvijā atklās UNESCO ziņojumu “Izglītības turpmākie virzieni”
Aktualitātes, Pasākumi
UNESCO ziņojums “Izglītības turpmākie virzieni”
Aktualitātes
Notiks Humanitāro un sociālo zinātņu institūta 7.zinātniskais seminārs
Aktualitātes, Institūtu ziņas
Tronheimas Zinātnes centrs dalīsies pieredzē par inovāciju un zinātnes centru nozīmi mācību procesa īstenošanā
Aktualitātes, Institūtu ziņas
STEM pedagogi apgūst hibrīdprogrammu