DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Aktualitātes, Institūtu ziņas, Pasākumi
Aicina pieteikties 18. Starptautiskajai zinātniskajai konferencei “SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI”
Aktualitātes
Notika Erasmus+ projekta “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: supervīzija 4.0” noslēguma seminārs
Institūtu ziņas
ERASMUS+ studentu līdzdalība izstādes atklāšanā Saules skolā
Institūtu ziņas
Erasmus+ studentu vizīte Latgales Industriālajā tehnikumā
Aktualitātes
Tikšanās ar Europæisk Ungdom jauniešu grupu no Dānijas
Institūtu ziņas
Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē Krakovā
Institūtu ziņas
Veiksmīgi tika īstenotas STEM speciālistu apmācības divu gadu garumā
Aktualitātes
Docētāji, studenti tiek aicināti uz semināru par iekļaujošas pieejas īstenošanu augstākajā izglītībā
Institūtu ziņas
Pedagogu tālākizglītības apmācības: “Neformālā tālākizglītības programma kompetencēs balstītā pieejā STEM jomas speciālistiem”
Aktualitātes
Attālināti darbu uzsāk 17. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2022”
Institūtu ziņas
HSZI Ilgtspējīgas izglītības centra līdzdalība konferencē “Izglītības kvalitātes monitorings iekļaujošai izglītībai”
Aktualitātes, Institūtu ziņas
Aicina pieteikties 17. Starptautiskajai zinātniskajai konferencei “SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI”