DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Izsoles

Daugavpils Universitātes neapbūvētas zemes vienības daļas 1078.20 m2 Institūta ielā 1/3, Daugavpilī, kadastra numurs 0500 001 2801, nomas tiesību izsole
Daugavpils Universitātes neapbūvētas zemes vienības daļas 820 m2 Saules ielā 1/3, Daugavpilī, kadastra numurs 0500 001 2901, nomas tiesību izsole
Daugavpils Universitātes neapdzīvojamo telpu Parādes iela 11, Daugavpilī, nomas tiesību izsole
Daugavpils Universitātes neapdzīvojamo telpu Parādes iela 11, Daugavpilī, nomas tiesību izsole
Daugavpils Universitātes neapdzīvojamo telpu Parādes iela 11, Daugavpilī, nomas tiesību izsole
Izsoļu rezultāti