DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Elses Marijas Čermakas fondam (Else Marie Tschermak’s Foundation) var pieteikties tikai tie studenti un absolventi, kas studē vai pabeidza Daugavpils Universitāti. Tev atliek tikai izvēlēties ārvalstu universitāti, zinātnisko institūciju vai vasaras skolu un aizpildīt pieteikuma veidlapu. Tev ir jāiesniedz sekojošie dokumenti:

Else Marie Tschermak’
  • pieteikuma anketa;
  • pases kopija;
  • rekomendācijas vēstule no viena vai diviem Daugavpils Universitātes pasniedzējiem.

Pirms pieteikuma anketas izsūtīšanas tā jāsaskaņo Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļā.

Dokumentu iesniegšana:

Līdz 1. oktobrim Jūsu parakstīto un saskaņoto Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļā pieteikuma formu, pases kopiju un DU rekomendācijas vēstuli (-es), ieskenētu vienā dokumentā, sūtiet elektroniski  vienu pielikumu uz e-pastu: astahoey@mail.dk.

Pieteikumi, kas elektroniski tiks saņemti pēc 1. oktobra, netiks izskatīti.

Fonds izskata pieteikumus vienu reizi gadā ~ 1. novembrī.

Papildu informacija:
DU SSAD
E-pasts: ssad@du.lv
Tālr.: 65425564