DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Vakances

Daugavpils Universitātē tiek izsludināts konkurss uz šādām amata vietām:

Docenta amatā:

Amatu pretendentiem viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas (līdz 10.05.2022.) jāiesniedz DU Administratīvajā daļā, Vienības ielā 13 – 226, Daugavpilī, LV-5401 vai  e-pastā: personals@du.lv iesniegums DU rektoram par piedalīšanos konkursā un pārējie dokumenti saskaņā ar „Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos DU”   https://du.lv/par-mums/dokumenti/

Iesūtot dokumentiem jābūt parakstītiem, apstiprinātiem ar drošu elektronisko parakstu.

Piesakoties konkursam, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un uzglabāšanai Daugavpils Universitātes Administratīvajā daļā. Bez pretendenta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.


Docenta amatā:

Lektora amatā:

Amatu pretendentiem viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas (līdz 13.04.2022.) jāiesniedz DU Administratīvajā daļā, Vienības ielā 13 – 226, Daugavpilī, LV-5401 vai  e-pastā: personals@du.lv iesniegums DU rektoram par piedalīšanos konkursā un pārējie dokumenti saskaņā ar „Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos DU”   https://du.lv/par-mums/dokumenti/

Iesūtot dokumentiem jābūt parakstītiem, apstiprinātiem ar drošu elektronisko parakstu.

Piesakoties konkursam, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un uzglabāšanai Daugavpils Universitātes Administratīvajā daļā. Bez pretendenta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.Daugavpils Universitāte (Reģ. Nr. 90000065985) īstenojot 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi zinātņu nozaru grupās:

  1. Humanitārās un mākslas zinātnes (1 pozīcija)
  2. Dabaszinātnes ( 1 pozīcija)

Prasības pretendentam/-ei:
– persona, kas iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijusi nodarbināta akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalstu augstskolām;
– personai ir doktora grāds atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē;
– personai ir pētnieciskā darba pieredze;
– personai ir publikācijas atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē;
– personai ir pieredze mācību materiālu izstrādē vai pilnveidē;
– persona pielieto inovatīvas mācību metodes studiju procesā;
– personai ir labas angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu) un spēja valodas prasmes lietot studiju un metodiskajā darbā.

Iesniedzamie dokumenti:
– pieteikums, adresēts rektoram;
– CV Europass parauga formātā;
– diploma par zinātnisko doktora grādu kopija;
– publikāciju saraksts par pēdējiem pieciem gadiem.

Pieteikšanās termiņš – 2022. gada 1. aprīlis.

Nodarbinātības ilgums – 4-6 mēneši (piesakoties norādiet vēlamo iesaistes laiku).

Dokumentus sūtīt uz e-pasta adresi zinda@du.lv vai pa pastu, adrese: Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401, ar norādi “Konkursam SAM 8.2.2.  3. kārtas projekta ietvaros”.

Plašāka informācija par projektu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājaslapā.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Daugavpils Universitāte informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Universitāte.Daugavpils Universitātē tiek izsludināts konkurss uz šādām amata vietām:

Asociētā profesora amatā:

Darba samaksa: 1404.00 EUR mēnesī par pilnu slodzi.

Amatu pretendentiem viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (līdz 21.02.2022.) jāiesūta DU Administratīvajā daļā, Vienības ielā 13 – 226, Daugavpilī, LV-5401 vai  e-pastā: personals@du.lv iesniegums DU rektoram par piedalīšanos konkursā un pārējie dokumenti saskaņā ar „Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos DU”   https://du.lv/par-mums/dokumenti/

Iesūtot dokumentiem jābūt parakstītiem, apstiprinātiem ar drošu elektronisko parakstu.

Ar zinātnisko amatu darba uzdevumiem pretendenti var iepazīties DU mājaslapā publicētajā sludinājumā https://du.lv/par-mums/vakances/

Piesakoties konkursam, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un uzglabāšanai Daugavpils Universitātes Administratīvajā daļā. Bez pretendenta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.