DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Vakances

Daugavpils Universitāte, reģistrācijas Nr.2793000222, izsludina konkursu uz šādu akadēmiskā personāla amata vietu –

docenta amatā:

Darba samaksa: 1423.00 EUR mēnesī par pilnu slodzi.

Amatu pretendentiem viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas (līdz 29.02.2024.) jāiesniedz vai jāiesūta DU Administratīvajā daļā, Vienības ielā 13 – 226, Daugavpilī, LV-5401 vai  e-pastā: personals@du.lv iesniegums DU rektoram par piedalīšanos konkursā un pārējie dokumenti saskaņā ar „Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos DU”https://du.lv/par-mums/dokumenti/

Iesūtot dokumentiem jābūt parakstītiem, apstiprinātiem ar drošu elektronisko parakstu.

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem pretendenti var iepazīties DU mājaslapā publicētajā sludinājumā https://du.lv/par-mums/vakances/

Piesakoties konkursam, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un uzglabāšanai Daugavpils Universitātes Administratīvajā daļā. Bez pretendenta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.


Daugavpils Universitāte, reģistrācijas Nr.2793000222, izsludina konkursu uz šādu akadēmiskā personāla amata vietu –

docenta amatā:

Darba samaksa: 1423.00 EUR mēnesī par pilnu slodzi.

Amatu pretendentiem viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas (līdz 16.02.2024.) jāiesniedz vai jāiesūta DU Administratīvajā daļā, Vienības ielā 13 – 226, Daugavpilī, LV-5401 vai  e-pastā: personals@du.lv iesniegums DU rektoram par piedalīšanos konkursā un pārējie dokumenti saskaņā ar „Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos DU” https://du.lv/par-mums/dokumenti/

Iesūtot dokumentiem jābūt parakstītiem, apstiprinātiem ar drošu elektronisko parakstu.

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem pretendenti var iepazīties DU mājaslapā publicētajā sludinājumā https://du.lv/par-mums/vakances/

Piesakoties konkursam, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un uzglabāšanai Daugavpils Universitātes Administratīvajā daļā. Bez pretendenta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.