DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitārā fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsstarpkultūru attiecību menedžeris, profesionālais maģistrs starpkultūru attiecībās
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaits15

Uzņemšanas prasības

  • bakalaura grāds vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība filoloģijā, vēsturē, ekonomikā, vadībzinībās, mākslā, mūzikā, socioloģijā, bibliotēkzinātnē, kultūras jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Studiju programmas mērķis

sagatavot starptautiskiem un Latvijas valsts kritērijiem atbilstošas kvalifikācijas speciālistus, kas spēj organizēt un vadīt darbu starpkultūru attiecību jomā, izmantojot zināšanas mārketingā, politoloģijā, komunikācijās, sabiedrisko attiecību teorijās.

Studiju programmas saturs

sabiedriskās attiecības; starpkultūru komunikācija; komunikācijas teorijas; projektu vadīšana; žurnālistikas pamati un tehnikas; plašsaziņas līdzekļu un reklāmas darbību regulējošā likumdošana u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  • turpināt studijas doktorantūrā.
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes sabiedriskajās, tūrisma, menedžmenta un citās iestādēs.

Programmas direktore

Dr. philol., profesore Elīna Vasiļjeva
e-pasts: elina.vasiljeva@du.lv
tālrunis: 65424238