DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamais grādsZinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

 • maģistra grāds bioloģijā un tai radniecīgās nozarēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība;
 • pārbaudījums bioloģijā un pārrunas svešvalodā (angļu valodā).

Studiju programmas mērķis

augstākās kvalifikācijas speciālistu – bioloģijas zinātnieku sagatavošana, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu bioloģijas svarīgākās problēmas.

Studiju programmā tiek piedāvāts

 • studiju laikā apgūt svarīgākās bioloģijas zinātnes teorētiskās atziņas;
 • iespējas specializēties un padziļināti studēt interesējošas bioloģijas nozaru problēmas;
 • apgūt bioloģisko pētījumu mūsdienu metodoloģiju, izmantojot mūsdienu prasībām atbilstošo aprīkojumu.

Doktorantiem ir iespēja

 • studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
 • veikt pētījumus 18 specializētās laboratorijās Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūtā;
 • iesaistīties studentu starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās;
 •  publicēties DU Sistemātiskās bioloģijas institūta izdotajos zinātniskos žurnālos „Baltic Journal of Coleopterology“ un „Acta biologica universitatis Daugavpiliensis“, kurus indeksē vadošie starptautiskie indeksēšanas centri;
 • piedalīties dažādās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Bioloģijas nozarē;
 • piedalīties dažādos zinātniskos projektos;
 • studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju;
 • kļūt par kompetentu (zinošu un konkurētspējīgu) speciālistu bioloģijas nozarē.

Sekmīgi absolvējot programmu, doktorantiem iespējams

 • strādāt par lektoru, pētnieku vai vadošo pētnieku augstskolā vai zinātniskajā institūtā;
 • iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas specifiskās zināšanas pētījumu tematikā.

Programmas direktors

Akadēmiķis, Dr. biol., profesors Arvīds Barševskis
e-pasts: arvids.barsevskis@du.lv
tālrunis: 65425297