DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais profesionālais grādsprofesionālais maģistra grāds mākslā
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums1 gads 6 mēneši
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

  • profesionālais bakalaura grāds mākslā vai 2. līmeņa augstākā vai tai pielīdzināta profesionālā izglītība mākslas jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Studiju programmas mērķis 

sagatavot augsti kvalificētus speciālistus ar profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu mākslā, kuri spēj kvalitatīvi darboties kultūras, radošo industriju nozarēs un zinātniski pētnieciskos projektos; pilnveidot profesionālās prasmes  jauno tehnoloģiju izmantošanā radošo projektu prezentācijā un realizācijā; padziļināt kompetences  laikmetīgajā mākslā un tās medijos.

Studiju programmas saturs

mākslas filozofija; Mūsdienu mākslas teorijas analīze; Komunikācijas vadība; Mākslas psiholoģiskās problēmas; Mūsdienu mākslas teorijas analīze; Laikmetīgā māksla; Vadības pamati un viena obligātas izvēles specializācija: Tekstilmāksla; Keramika; Glezniecība; Zīmēšana; Grafika; Dizains; Kultūras menedžments.

Programmas direktore

Dr.art., Mg.paed., docente, pētniece Zeltīte  Barševska