DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Māszinības

dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsMāsas (vispārējās aprūpes māsas) kvalifikācija, profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums4 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti :

 • par CE bioloģijā
 • Eksāmens vai ieskaite atestātā vai atestāta atzīme bioloģijā un dabaszinībās
 • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Studiju laikā Tu apgūsi šādus studiju moduļus:

 • pedagoģija, psiholoģija, ētika un pacientu izglītošana;
 • darba organizēšana un vadīšana;
 • valoda, civilā, vides, ugunsdrošība un darba aizsardzība;
 • dabaszinātņu jomas studiju kursi;
 • māszinību teorētiskās studijas;
 • pētniecības metodes un datu apstrāde pierādījumos balstītā veselības aprūpē;
 • pacientu aprūpe vispārējā medicīnā.

Sekmīgi absolvējot programmu, ir iespēja

 • strādāt Māsas (Vispārējās aprūpes māsas) profesijā valsts, pašvaldības un privātajās ārstniecības iestādēs;
 • apgūt profesionālās pilnveides izglītības (moduļu) programmas māsas (Vispārējās Aprūpes Māsas) specializācijas jomās – bērnu aprūpe, perioperatīvā aprūpe, garīgās veselības aprūpe, anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamā aprūpe, apgūt profesionālās pilnveides izglītības (moduļu) programmas (mākslīgās asinsrites metode māsu praksē; funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē; endoskopijas metode māsu praksē; diabēta aprūpes māsa; onkoloģiskās aprūpes māsa; nieru aizstājējterapijas un nefroloģiskās aprūpes māsa; fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsa transfuzioloģijas māsa; neonatoloģijas māsa) profesionālās pilnveides izglītības (moduļu) programmas ārstniecības un diagnostikas metodēs māsu praksē;
 • turpināt izglītību atbilstošās ar veselības aprūpi saistītās maģistra studiju programmās Latvijā un ārzemēs.

Programmas direktore

Mg. sc. sal. Natālija Degtjarjova