DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteMūzikas un mākslas fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsprofesionālais bakalaura grāds mūzikā kvalifikācija atbilstoši specializācijas modulim:
– diriģents
– instrumentu mūziķis (akordeonists, pianists, ģitārists, flautists, klarnetists, saksofonists, trompetists, trombonists, vijolnieks, sitaminstrumentu mūziķis)
– vokalists
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums4 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaits akadēmiskā dziedāšana – 5
akordeona spēle – 3
ģitāras spēle – tikai par maksu
klavierspēle – 2
pūšaminstrumenta spēle – 3
sitaminstrumenta spēle – 4
stīgu instrumenta spēle (vijole) – 2

Uzņemšanas prasības

Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā

iestājpārbaudījumi:

 • eksāmens specialitātē
 • kolokvijs specialitātē

Studiju laikā Tu apgūsi

klavierspēli/akordeona spēli/pūšaminstrumenta spēli/stīgu instrumenta spēli/solo dziedāšanu /diriģēšanu; klavieru/akordeona/pūšamo instrumentu/stīgu instrumentu/diriģēšanas vēsturi; kameransambli/akordeona ansambli/pūšamo instrumentu ansambli/stīgu instrumentu ansambli/ kamerdziedāšanu/vokālo ansambli; instrumenta spēles, solo dziedāšanas vai kora priekšmetu mācību metodiku; solfedžo; mūzikas, mākslas vēsturi; harmoniju un polifoniju; improvizāciju un kompozīciju; mūzikas formu mācību; mūzikas stilus un interpretāciju; filozofiju un ētiku; vispārīgo, saskarsmes un mūzikas psiholoģiju; pedagoģijas vēsturi u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās:
  • „Mūzika”,
  • „Sabiedrības un organizācijas vadība”,
  • „Starpkultūru attiecības”;
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Programmas direktors

Dr. art., profesors Ēvalds Daugulis
e-pasts: evalds.daugulis@du.lv
tālrunis: 65440819