DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Fakultāte Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un/vai grādsMaģistra grāds izglītības zinātnē
Studiju veidsPilna laika studijas
Studiju ilgums1.) 1 gads 3 mēneši
2.) 2 gadi

Studiju programmas mērķis: sekmēt studentu profesionālās pedagoģiskās, vadības un pētnieciskās kompetences pilnveidi konkurētspējai izglītībā, motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei.

Uzņemšanas prasības:

1.)

  • Specializācijas virzienā “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, uzņem reflektantus, kam ir bakalaura grāds pedagoģijā vai izglītībā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma izglītība izglītības jomā ar kopumā apgūtiem vismaz 160 KP;
  • Specializācijas virzienā “Izglītības vadība” un “Cilvēku uzvedība un izglītība” – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kopumā apgūtiem vismaz 160 KP;

2.)

  • Specializācijas virzienā “Pedagoģija” – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kopumā apgūtiem vismaz 120 KP;

Iestājpārbaudījumi:

  • Rakstiskā daļa. Eseja par aktualitātēm un problemātiku izglītībā izvēlētajā specializācijā (300-500 vārdi);
  • Mutiskā daļa. Pārrunas, kuru laikā tiek pārbaudīta reflektanta komunikācijas, līderības un svešvalodu prasme.

Studiju programmas direktore:

Dr. paed., profesore JEĻENA DAVIDOVA,

+371 29140287, e-pasts: jelena.davidova@du.lv

Uzņemšanas komisijas tālr. 65421198, 26330381