DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Studiju programmas kods: 45142

Fakultāte Izglītības un vadības fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un/vai grādsMaģistra grāds izglītības zinātnē
Studiju veidsPilna laika studijas
Studiju ilgums1.) 1 gads 3 mēneši
2.) 2 gadi
Kopējais budžeta vietu skaits10

Studiju programmas mērķis: sekmēt studentu profesionālās pedagoģiskās, vadības un pētnieciskās kompetences pilnveidi konkurētspējai izglītībā, motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei.

Uzņemšanas prasības:

 • Specializācijas virzienā “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, uzņem reflektantus, kam ir bakalaura grāds pedagoģijā vai izglītībā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma izglītība izglītības jomā ar kopumā apgūtiem vismaz 160 KP;
 • Specializācijas virzienā “Izglītības vadība” un “Cilvēku uzvedība un izglītība” – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kopumā apgūtiem vismaz 160 KP;
 • Specializācijas virzienā “Pedagoģija” – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kopumā apgūtiem vismaz 120 KP;

Iestājpārbaudījumi:

 • Rakstiskā daļa. Eseja par aktualitātēm un
  problemātiku izglītībā izvēlētajā
  specializācijā (300-500 vārdi);
 • Mutiskā daļa. Pārrunas, kuru laikā tiek
  pārbaudīta reflektanta komunikācijas,
  līderības un svešvalodu prasme.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: maģistra grāds izglītības zinātnēs.

Studiju programmas direktore:

Dr. paed., profesore JEĻENA DAVIDOVA,

+371 29140287, e-pasts: jelena.davidova@du.lv