DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Kontaktinformācija

Daugavpils Universitāte
Vienības ielā 13, 112. auditorijā
tālr. 65421198, 26330381
darba dienās no plkst. 10.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00


Uzņemšanas kalendāri

Uzņemšanas noteikumi

Studiju iespējas

Reģistrācijas maksa

Lūdzam reflektantu reģistrācijas maksu pārskaitīt uz Daugavpils Universitātes kontu (jāuzrāda bankas maksājums) *
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošu informāciju: Reflektanta vārds, uzvārds, personas kods, reģistrācijas maksa studijām.
Lūdzam maksājumu veikt pirms reģistrācijas studijām.

  • Vienotās uzņemšanas laikā pamatstudiju programmās noteikt reflektantu reģistrācijas maksu EUR 40;
  • DU uzņemšanas laikā pamatstudiju programmās un augstākā līmeņa programmās reflektantu reģistrācijas maksa 30 EUR.
  • Piesakoties pamatstudijām, reflektanta reģistrācijas maksa nav jāmaksā, ja reflektants ir bārenis vai 1.grupas invalīds, ko apliecina apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai vai invalīda apliecība.
  • Piesakoties augstākā līmeņa studijām, reflektantu reģistrācijas maksa 10 EUR, ja reflektantam ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss, ko apliecina pašvaldības vai tās sociālo lietu pārvaldes izziņa.
  • Piesakoties augstākā līmeņa studijām, maksa par izmaiņām pieteikumā EUR 10.

* ir iespēja uz vietas Uzņemšanas komisijā samaksāt interneta bankā un izdrukāt maksājuma apliecinājumu (līdzi jābūt interneta bankas pieejas datiem).

Kārtības