DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Zinātnes komunikācija ir visu to darbību kopums, ar kuru palīdzību zinātniskā kultūra un kompetence tiek iekļauta sabiedrības kultūrā.

Tās mērķis ir mazināt plaisu starp zinātni un sabiedrību, celt zinātnes prestižu, vairot jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām, kā arī piesaistīt jaunos speciālistus tādējādi veicinot valsts ekonomisko izaugsmi. Pašlaik Latvijā šī darbības joma sāk attīstīties arvien straujāk un Daugavpils Universitātei ir diezgan svarīga loma labākās Eiropas pieredzes pārmantošanā un īstenošanā.

Galvenie Daugavpils Universitātes zinātnes komunikācijas pasākumi ir Daugavpils Zinātnes festivāls un Zinātnieku nakts, kurus parasti apmeklē liels skaits interesentu. Pēdējos gados par tradīciju ir kļuvuši tādi zinātnes komunikācijas pasākumi kā Gada balva zinātnē, Latgales skolēnu zinātnisko darbu konkurss un konkursi/olimpiādes skolēniem (“Paskāla ritenis” (olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem), A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss “PAZĪSTI SAVU ORGANISMU” u.c.). Tāpat skolēniem ir unikāla iespēja iesaistīties kādā no Daugavpils Universitātes piedāvātajām interešu skolām – katru gadu notiek DU Zinātnes skolas, DU Humanitārās akadēmijas jauniešiem un Austrumlatvijas literārās akadēmijas nodarbības.

Paralēli lielākā daļa DU katedru, zinātnisko institūtu un centru organizē arī mazāka mēroga aktivitātes – konkursus, izstādes, atklātās lekcijas, atvērto durvju dienas u.c., lai popularizētu zinātni, pētījumu rezultātus un sasniegumus sabiedrībai.

Informācija par zinātnes komunikācijas pasākumiem Daugavpils Universitātē:

  •  Daugavpils Zinātnes festivāls
  •  Zinātnieku nakts
  •  DU Gada balva zinātnē
  •  Latgales skolēnu zinātnisko darbu konkurss
  •  Daugavpils Universitātes Zinātnes skola
  •  Humanitārā akadēmija jauniešiem
  •  Austrumlatvijas literārā akadēmija


Latgales skolēnu zinātnisko darbu konkurss

Konkursa mērķis ir padziļināt zināšanas dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, iepazīstināt skolēnus ar mūsdienu zinātniski pētnieciskā darba tematiku un metodēm, iesaistot skolēnus tiešā pētījumu izstrādē, kā arī veidot skolēnos prasmi patstāvīgai darbībai zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Lai piedalītos konferencē, Latgales vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēni tika aicināti izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu kādā no pašu izvēlētajiem jautājumiem humanitārajās, sociālajās vai dabaszinātnēs un piedalīties konkursā.

Daugavpils Universitātes Zinātnes skola

11610-12829-m

Zinātnes skolas mērķis – veicināt un attīstīt jauniešu interesi par humanitārajām, sociālajām un dabaszinātnēm, kā arī sekmēt jauniešu interesi par aktuālajām tendencēm zinātnē. Skolas nodarbību laikā tās dalībnieki var piedalīties bezmaksas lekcijās un praktiskajās nodarbībās, iesaistīties zinātnisko aktualitāšu izzināšanā, iejusties pētnieka lomā, pētīt kādu sev interesējošu tēmu dziļāk, kas var palīdzēt izvēlēties profesiju, kā arī iemācīties strādāt ar modernu aprīkojumu. Nodarbības DU Zinātnes skolā notiek vienu reizi mēnesī, un tās vada DU docētāji, dažādu jomu speciālisti.

No studiju gada sākuma četru mēnešu laikā jaunieši no visas Latvijas varēja tuvāk iepazīt zinātnes pasauli, pavērot, kā tā tiek izmantota mūsu ikdienas dzīvē, ražošanā un uzzināt jaunus un pārsteidzošus faktus par labi zināmām un ierastām lietām un procesiem. Tie Zinātnes skolas dalībnieki, kuri apmeklēja vairāk nekā 50% nodarbību, par programmas apguvi saņēma sertifikātu, kas dod 5 papildpunktus, stājoties jebkurā DU bakalaura studiju programmā. Kopumā 2013. gadā tika izsniegti 130 sertifikāti un 2014.gadā – 90 sertifikāti.

Humanitārā akadēmija jauniešiem

4270-5177-m

Jauniešu interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” (HAJ) mērķis ir raisīt jauniešos interesi par literatūras, valodniecības, svešvalodu, teātra, kino, tēlotājmākslas, reliģijas, folkloras un citām kultūras un mākslas jomām, kā arī motivēt jauniešus humanitāro jomu izvēlei nākotnes studijām. Akadēmijā darbojas Latvijas vidusskolu 10.–12. klašu skolēni, arodskolu audzēkņi un visi, kuri padziļināti interesējas par humanitārajām zinātnēm. Kopējais „Humanitārās akadēmijas jauniešiem”nodarbību cikla ilgums ir 3 gadi (oktobris – maijs, vienu sestdienu mēnesī), bet interesenti var izvēlēties arī viena vai divu gadu apmācības. Apmācības notiek bezmaksas!

Tā ir iespēja piedalīties bezmaksas lekcijās un praktiskajās nodarbībās, ko vada kompetenti un erudīti Latvijas kultūras un mākslas darbinieki un Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes docētāji, kā arī pēc katra gada programmas apguves saņemt sertifikātu.

Papildu informācija:
t.: 654 24238, 20218334
e-pasts: humanitara.akademija@inbox.lv

Austrumlatvijas literārā akadēmija

8844-9849-m

Austrumlatvijas literārā akadēmija (ALA) ir 2013. gadā izveidots, Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes iniciēts, instruments talantīgu un radošu Austrumlatvijas topošo literātu izglītošanai DU literatūrzinātnieku vadībā, kā arī  pieredzes apmaiņai radošajās darbnīcās un meistarklasēs ar profesionāliem rakstniekiem, lai popularizētu rakstniecības iemaņas Daugavpilī un Austrumlatvijā.

2014. gadā ir saņemts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Latvijas rakstnieku savienības (2014. gada 3. novembra līg.Nr. 5.1-8-26) atbalsts „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas apguves nodrošināšanai un attīstībai” Latgales reģionā: “Austrumlatvijas literārā akadēmija”

Papildu informācija:

E-pasts: aladu@inbox.lv
Mob. tel. – 27199046

Kontaktinformācija:
DU Zinātņu daļa
Vienības ielā 13 – 219
Daugavpils, LV-5401
Tālr./fakss: 65425452
Mob.tālr. 22042902
e-pasts: zinda@du.lv

Kas ir zinātnes komunijkācija?

Zinātnes komunikācijas vēsture pasaulē

Zinātnes komunikācijas aktualitātes