DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādsdabaszinātņu bakalaurs ķīmijā (atjaunojamo resursu ķīmijā vai praktiskā bioanalītikā)
Studiju veidsPilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvertējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti :

 • par CE ķīmijā
 • par CE bioloģijā
 • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Studiju laikā Tu apgūsi

 • Klasisko ķīmiju (vispārīgā ķīmija, neorganiskā ķīmija, analītiskā ķīmija, organiskā ķīmija, fizikālā un koloidālā ķīmija, bioķīmija u. c.);
 • Atjaunojamo resursu (atjaunojamo resursu ķīmija, vides ķīmija, ievads ģeoķīmijā, biomasas apsaimniekošana u.c.) vai Praktiskās bioanalītikas (biomedicīnas laboratoriju darba organizācija, mikroskopijas tehnika, testēšanas metodes bioanalītikā, biomedicīnas ētika u.c.) kursus.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās:
  • „Darba aizsardzība”;
  • „Sabiedrības un organizāciju vadība”;
 • studēt citās augstskolās Latvijā un ārzemēs;
 • iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas ķīmijas zināšanas un prasmes atjaunojamo resursu vai praktiskās bioanalītikas jomā.

Programmas direktors

Dr. chem., docents Sergejs Osipovs
e-pasts: sergejs.osipovs@du.lv