DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsfizioterapeits, profesionālais bakalaurs veselības aprūpē
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums4 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti :

 • par CE bioloģijā
 • par CE ķīmijā
 • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Studiju laikā Tu apgūsi

 • studiju kursus, kas palīdzēs Tev izprast cilvēka organisma darbības pamatus (cilvēka anatomiju un fizioloģiju, biomehāniku, bioķīmiju, ģenētikas pamatus, neiroloģiju, kustību fizioloģiju);
 • studiju kursus, kas Tevi iepazīstinās ar dažādām slimībām un cilvēka funkcionēšanas traucējumiem (mikrobioloģiju un virusoloģiju, epidemioloģiju, iekšķīgās slimības, vispārīgo ķirurģiju un traumatoloģiju, sievietes veselību, bērnu slimības u.c.);
 • studiju kursus, pēc kuru apgūšanas Tu varēsi sekmīgi palīdzēt veseliem cilvēkiem saglabāt veselību, bet slimiem cilvēkiem – veselību atgūt (veselības pedagoģiju, medicīnisko psiholoģiju, veselības sporta teoriju, sporta medicīnu, klīniskās aprūpes pamatus, fizioterapijas paņēmienus un metodes pie dažādiem veselības traucējumiem, masāžu un manuālās terapijas pamatus, ārstniecisko vingrošanu, pacientu rehabilitācijas principus un citus saistošus studiju kursus);
 • studiju kursus, kas palīdzēs Tev veikt interesantus pētījumus veselības aprūpes jomā, izstrādājot studiju darbus un bakalaura darbu katedras laboratorijās unveselības aprūpes iestādēs (pētījumu metodoloģija un datu apstrāde veselības aprūpē u.c.);
 • studiju kursus, kas dos iespēju izprast sabiedrības funkcionēšanu un fizioterapeita vietu tajā (sabiedrības veselība, sociālās drošības sistēma Latvijā, darba organizēšana un menedžments, vides veselība).

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • strādāt par fizioterapeitu veselības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs, veselības un SPA centros, sporta klubos un komandās, fizioterapeitu privātpraksēs;
 • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās „Bioloģija” un „Sabiedrības un iestāžu vadība”, kā arī atbilstošās ar veselības aprūpi saistītās maģistra studiju programmās Rīgas Stradiņa Universitātē, Latvijas Universitātē un augstskolās ārpus Latvijas;
 • iegūt fizioterapeita sertifikātu un uzsākt savu privātpraksi.

Programmas direktore

Liene Lukjaņenko
DU lektore, fizioterapeite,
Parādes iela -1, 104. kab.
mob.t. (+371) 26599409
e-pasts: liene.lukjanenko@du.lv