DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsfizioterapeits, profesionālais bakalaurs veselības aprūpē
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums4 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti :

 • par CE bioloģijā
 • par CE ķīmijā
 • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Studiju laikā Tu apgūsi

 • cilvēka anatomiju, fizioloģiju un patoloģisko fizioloģiju, biomehāniku, bioķīmiju, bioloģiju un ģenētikas pamatus, neiroloģiju, patoloģisko fizioloģiju, mikrobioloģiju un virusoloģiju, iekšējās slimības, vispārīgo ķirurģiju un traumatoloģiju, sieviešu veselību, pediatriju un pediatrijās neiroloģiju; medicīnisko terminoloģiju, veselības pedagoģiju, medicīnisko psiholoģiju un deontoloģiju, fizioterapijas metodes un paņēmienus dažādu veselības traucējumu gadījumos, pamatus masāžai un manuālajai terapijai, terapeitisko vingrošanu, vizuālās diagnostikas metodes, principus pacientu rehabilitācijai un daudz ko citu. Šie kursi veicina zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību, kā arī sniedz iespēju veikt interesantus pētījumus veselības aprūpes jomā, izstrādājot studiju un bakalaura darbus katedras laboratorijās un veselības aprūpes iestādēs.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 •  strādāt par fizioterapeitiem veselības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs, veselības un SPA centros, sporta klubos un komandās, fizioterapeitu privātpraksēs;
 •  turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās „Bioloģija” un „Sabiedrības un organizāciju vadība” vai citās Latvijas un ārvalstu augstskolās;
 •  iegūt fizioterapeita sertifikātu un uzsākt savu privātpraksi.

Programmas direktore

Liene Lukjaņenko
DU lektore, fizioterapeite,
Parādes iela -1, 104. kab.
mob.t. (+371) 26599409
e-pasts: liene.lukjanenko@du.lv