DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādsdabaszinātņu maģistrs bioloģijā
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

  • bakalaura grāds bioloģijā vai medicīnā, vai vides zinātnē, vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība bioloģijas, medicīnas, farmācijas vai veterinārmedicīnas jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Studiju programma dod iespēju

padziļināt prasmes un iemaņas zinātniski pētnieciskajā darbā dabaszinātnēs, padziļināt zināšanas vispārbioloģiskajos un ar attiecīgās apakšnozares specifiku saistītajos kursos, attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas apstrādē un informācijas tehnoloģiju izmantošanā dabaszinātnēs.

Studiju programmas saturs

Studiju laikā Tu apgūsi:

  • fundamentālās zināšanas bioloģijā un specializēsies apakšprogrammās “Biodaudzveidība un tās aizsardzība” vai “Akvakultūra” vai “Dabas rekreācija”;
  • prasmes un iemaņas, kā arī iegūsi pieredzi pētnieciskajā darbā dabaszinātnēs;
  • praktiskās iemaņas darbā ar mūsdienu prasībām atbilstošu laboratorijas un lauka pētījumu aprīkojumu

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  • turpināt studijas doktorantūrā.
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes.

Programmas direktors

Dr. biol., profesore Inese Kokina
e-pasts: inese.kokina@du.lv

Uzņemšanas komisijas tālr. 65421198, 26330381