DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Akadēmiskā bakalaura studijas

Austrumeiropas kultūras sakari, diaspora un integrācijas procesi
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Psiholoģija
Tiesību zinātne
Valodu un kultūras studijas (latvistikas studijas, rusistikas studijas, anglistikas studijas)
Vēsture
Vides zinātne