DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Zinātniskie izdevumi

dalies:
drukā:
Izdevums nosaukumsTiek izdots noAtbildīgais redaktorsCitēts sekojošās datubāzēs
Baltic Journal of Coleopterology2000A. Barševskis
arvids.barsevskis@du.lv
Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, CABI, CSA, Elsevier
Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis(PDF, 220.4 Kb)2000I. Kokina
inese.kokina@du.lv
Thomson Reuters Web of Science Master Journal list, CSA,
ELSEVIER, CABI
Journal of Teacher Education for Sustainability2002I. Salīte
I. Fjodorova
(ilga.salite@du.lvilona.fjodorova@du.lv)
Cabell’s Directory; CABI – CAB Abstracts; CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities); Celdes; CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastucture); CNPIEC; EBSCO Discovery Service; Educational Research Abstracts Online; Elsevier – SCOPUS; Google Scholar; J-Gate; Naviga (Softweco); Primo Central (ExLibris); ProQuest (relevant databases); SCImago (SJR); Summon (Serials Solutions/ProQuest); TDOne (TDNet); Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb; Wiley – Higher Education Abstracts; WorldCat (OCLC).
Discourse and Communication for Sustainable Education2010I. Salīte un Dz. Iliško (ilga.salite@du.lvdzintra.ilisko@du.lv)Cabell’s Directory; Celdes; CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastucture); CNPIEC; EBSCO Discovery Service; Google Scholar; J-Gate; Naviga (Softweco); Primo Central (ExLibris); ProQuest – Environmental Science Journals; ProQuest – Illustrata: Natural Sciences; ProQuest – Natural Sciences Journals; Summon (Serials Solutions/ProQuest); TDOne (TDNet); WorldCat (OCLC).
Sociālo Zinātņu Vēstnesis2004V. Komarova
vera.komarova@du.lv
EBSCOhost SocINDEX, WINIR, CEJSH, ERIH Plus
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumi2007V. Meņšikovs
vladimirs.mensikovs@du.lv
Electronic Journals Library of University of Regensburg
DU starptautsikās zinātniskās konferences rakstu krājums2008I.Zuģicka
inese.zugicka@du.lv
EBSCO
Žurnāls „Reģionālais Ziņojums”2004L. Aleksejeva
ludmila.aleksejeva@du.lv
EBSCO, ProQuest, WINIR
Rakstu krājums „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība un problēmas”2001M. Burima
maija.burima@du.lvR. Rinkeviča
rudite.rinkevica@du.lv
EBSCO
Rakstu krājums „Person. Color. Nature. Music.”1997A. Šļahova
aleksandra.slahova@du.lv
The Conference Proceedings Citation Index, Thomson Reuters
Zinātniskais žurnāls Problems in Music Pedagogy2007J. Davidova
jelena.davidova@du.lv
EBSCO,
Datu bāzes: ERICH PLUS un ProQuest
Rakstu krājums„Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais”2005Ē. Daugulis
evalds.daugulis@du.lv
EBSCO
Zinātniskais žurnāls “ART TEMPUS”2013Z. Barševska
zeltite.barsevska@du.lv
Rakstu krājums „Славянские чтения„2000A. Stankeviča
anna.stankevica@du.lv
Rakstu krājums „Добычинский сборник”1991A. Stankeviča
anna.stankevica@du.lv
Journal „Comparative Studies”2008M. Burima
maija.burima@du.lv
Thomson Reuters Web of Science, EBSCO
Žurnāls „Komparatīvistikas almanahs / Journal of Comparative Studies”2005I. Kačāne un Aveen Mohammed Hasan (ilze.kacane@du.lv)EBSCO
ICI Journals Master List
Rakstu krājums „Kultūras Studijas”2009A. Stašulāne
anita.stasulane@du.lv
EBSCO
Rakstu krājums “Valoda dažādu kultūru kontekstā”1991S.Polkovņikova
svetlana.polkovnikova@du.lv
EBSCO
Rakstu krājums „Vēsture: avoti un cilvēki1997I.Saleniece
irena.saleniece@du.lv
EBSCO
Datu bāze „Latgales dati”1994H. Soms
henrihs.soms@du.lv
http://latgalesdati.du.lv/