DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

2014. gadā sāka darboties jauna Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+. Erasmus+ programmas atbalsta virzieni ir personu mobilitātes mācību nolūkos, sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa, atbalsts politikas reformām.

DU ir saņēmusi Erasmus Augstākās izglītības hartu 2021.–2027. gadam, kas sniedz iespēju piedalīties visās Erasmus+ aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

Erasmus+ Hartas numurs: 101008369
Erasmus+ ID kods: LV DAUGAVP01
OID numurs: E10208567

ES Erasmus+ programmā DU nodrošina:

Studentu apmaiņu – studijas ārvalstu partneraugstskolās un prakses uzņēmumos, tai skaitā neseno absolvnetu prakses

Personāla apmaiņu – lekciju lasīšana ārvalstu sadarbības universitātēs un pieredzes apmaiņa ārvalstu augstskolās vai uzņēmumos.

Erasmus+ programmas dalībvalstis

Erasmus+ programmas periodā no 2021. – 2027. gadam: Dānija, Somija, Īrija, Islande, Lihtenšteina, Luksemburga, Norvēģija, Zviedrija, Austrija, Beļģija, Kipra, Francija, Vācija, Grieķija, Itālija, Malta, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Maķedonija, Turcija + partnervalstu 5. reģions – Andora, Monako, Sanmarīno, Vatikāna Pilsētvalsts un 14. reģions – Fēru Salas, Šveice, Apvienotā Karaliste.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt:
VIAA mājaslapas (sadaļā Erasmus+)
Programmas mājaslapā
Eiropas Komisijas mājaslapā

Aktualitātes
Erasmus+ projekta ietvaros notiks 5 lekcijas
Aktualitātes
Aizvadīta Erasmus+ informācijas diena DU studējošajiem
Aktualitātes
Jau rīt notiks Erasmus+ informatīvā diena! Aicināti studējošie!
Aktualitātes
Aicinām DU studējošos uzzināt par prakses iespējām ārvalstīs
Aktualitātes
Notiks Erasmus+ informatīvā diena! Aicināti studējošie!
Aktualitātes
Tuvojas beigām pieteikuma iesniegšanas termiņš docēšanas mobilitātei ES Erasmus+ programmas ietvaros
Aktualitātes
Notiks informatīvs seminārs par ES Erasmus+ programmas doktorantūras mobilitāti
Aktualitātes
Papildus pieteikšanās docēšanas mobilitātei ES Erasmus+ programmas ietvaros
Aktualitātes
DU doktoranti aicināti piedalīties ES Erasmus+ doktorantūras mobilitātē. Ir pieejams finansējums.