DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
14.07.2023
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte (DU) piedāvā iegūt augstāko izglītību un izsludina vasaras uzņemšanu!

No 14. līdz 24. jūlijam ir iespēja pieteikties elektroniski pamatstudijām, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas.

No 18. līdz 24. jūlijam ir iespēja klātienē pieteikties pamatstudiju programmām, personīgi ierodoties Daugavpils Universitātes uzņemšanas nodaļā Vienības ielā 13, 111. auditorijā. Dokumentus pieņem darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 un sestdien, 22. jūlijā, no plkst 9.00 – 13.00. (Svētdien, 23. jūlijā, uzņemšanas nodaļa būs slēgta).

No 13. jūlija līdz 21. augustam uzņemšana notiks maģistra studiju un doktora studiju programmās, piesakoties un noformējot dokumentus klātienē.


Lai saņemtu papildus informāciju, raksti uz uznemsana@du.lv

Kontakttālrunis: 65421198, 26330381

Kādi dokumenti ir vajadzīgi?

Piesakoties pamatstudijām DU, reflektants:

  • uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu – atestātu vai diplomu ar sekmju/atzīmju izrakstu un iesniedz tā kopiju,
  • uzrāda centralizēto eksāmenu sertifikātu un iesniedz tā kopiju,
  • iesniedz 2 fotogrāfijas (izmērs 3×4 cm),
  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)),
  • uzrāda kvīti par reflektanta reģistrācijas maksu,
  • ja iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad uzrāda dokumentu, kas apliecina to maiņu, piemēram, laulības apliecību, uzvārda vai vārda maiņas dokumentu, un iesniedz tā kopiju,
  • ja reflektanta izvēlētajā studiju programmā ir paredzēti iestājpārbaudījumi, tad iepazīstas ar iestājpārbaudījumu grafiku.

Sīkāku informāciju par uzņemšanas noteikumiem, iestājpārbaudījumiem un papildus punktiem var izlasīt DU mājas lapā du.lv/gribu-studet/uzņemšana.

Rezultātu paziņošana

Konkursa pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti š.g. 28. jūlijā pēc plkst. 17.00 portālā www.latvija.lv/studijas, īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Daugavpils Universitāte piedāvā 24 pamatstudiju programmas:

Bioloģija, Ķīmija, Māszinības, Fizioterapija, Vides zinātne, Informācijas tehnoloģijas (4.gadi), Informācijas tehnoloģijas (2 gadi).

Valodu un kultūras studijas (latvistikas studijas, rusistikas studijas, anglistikas studijas), Vēsture, Austrumeiropas kultūras sakari, diaspora un integrācijas procesi.

Pirmsskolas skolotājs, Sākumizglītības skolotājs, Skolotājs.

Dizains, Mākslas menedžments, Mūzika,

Biznesa un finanšu procesi, Tiesību zinātne, Psiholoģija, Civilā drošība un aizsardzība.

No 14. līdz 24. jūlijam reflektantu pieteikumu pamatstudijām pieņemšana klatienē Daugavpils Universitātes uzņemšanas nodalā Vienības ielā 13, 111. Auditorijā  darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 un sestdien, 22. jūlijā, no plkst 9.00 – 13.00. (Svētdien 16. jūlijā uzņemšanas nodaļa būs slēgta).

Iestājpārbaudījumi šādām studiju programmām: “Pirmsskolas skolotājs”, “Sākumizglītības skolotājs”, “Skolotājs” un “Mūzika”.

Daugavpils Universitāte piedāvā 18 maģistra studiju programmas

No 13. jūlija līdz 21. augustam reflektantu pieteikumu maģistra studijām pieņemšana klatienē Daugavpils Universitātes uzņemšanas nodalā Vienības ielā 13, 111. Auditorijā  darba dienās no plkst. 10.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00.

No 13. jūlija līdz 21. augustam ir iespēja arī attālināti pieteikties maģistra studijām AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU. Sūti vēstuli uz uzņemšana@du.lv.

Kontakttālrunis: 65421198, 26330381

Vides plānošana, Darba aizsardzība, Bioloģija, Ķīmija, Datorzinātnes, Fizika.

Starpkultūru attiecības, Filoloģija un lietišķā lingvistika (latviešu, angļu, krievu, salīdzināmā filoloģija), Vēsture.

Sabiedrības un organizācijas vadība, Skolotājs, Izglītības zinātnes.

Mūzika, Māksla.

Psiholoģija, Tiesību zinātne, Ekonomiskā drošība, Viedā ekonomika un inovācijas.

Iestājpārbaudījumi šādām studiju programmām: “Tiesību zinātne”, “Mūzika” un “Izglītības zinātnes”, “Ekonomiskā drošība”.

Daugavpils Universitāte piedāvā 11 doktora studiju programmas

No 13. jūlija līdz 21. augustam reflektantu pieteikumu doktora studijām pieņemšana klatienē Daugavpils Universitātes uzņemšanas nodalā Vienības ielā 13, 111. Auditorijā  darba dienās no plkst. 10.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00.

No 13. jūlija līdz 21. augustam ir iespēja arī attālināti pieteikties doktora studijām AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU. Sūti vēstuli uz uzņemšana@du.lv

Kontakttālrunis: 65421198, 26330381

Bioloģija, Cietvielu fizika, Matemātika.

Valodu un literatūras studijas, Vēsture un arheoloģija.

Izglītības zinātnes, Vadībzinātne.

Ekonomika, Psiholoģija, Juridiskā zinātne.

Sīkāku informāciju par uzņemšanu meklējiet https://du.lv/gribu-studet/uznemsana/.

Nāc studēt DU!