DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU INSTITŪTA STARPTAUTISKO ZINĀTNISKO KONFERENČU RAKSTU KRĀJUMI

dalies:
drukā:

STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2023” MATERIĀLI, 2024.G.

I daļa. Socioloģijas un vadībzinātnes aktualitātes, 2024. gads.

II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 2024. gads.

III daļa. Ekonomikas aktualitātes, 2024. gads.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2022” MATERIĀLI, 2023.G.

I daļa. Socioloģijas un vadībzinātnes aktualitātes, 2023. gads.

II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 2023. gads.

III daļa. Ekonomikas aktualitātes, 2023. gads.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2021” MATERIĀLI, 2022.G.

I daļa. Socioloģijas aktualitātes. IV daļa. Psiholoģijas aktualitātes , 2022. gads.

II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 2022. gads.

III daļa. Ekonomikas aktualitātes, 2022. gads.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2020” MATERIĀLI, 2021.G.

I daļa. Socioloģijas aktualitātes, 2021. gads.

II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 2021. gads.

III daļa. Ekonomikas aktualitātes, 2021. gads.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2019” MATERIĀLI, 2020.G.

I daļa. Socioloģijas aktualitātes, 2020. gads

II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 2020. gads.

III daļa. Ekonomika, 2020. gads.

IV daļa, Psiholoģijas aktualitātes, 2020. gads.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2018” MATERIĀLI, 2019.G.

I daļa. Socioloģijas aktualitātes, 2019. gads

II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 2019. gads

III daļa. Ekonomika, 2019. gads

IV daļa. Psiholoģijas aktualitātes, 2019. gads


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2017” MATERIĀLI, 2018.G.

I daļa. Socioloģijas aktualitātes, 2018. gads

II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 2018. gads

III daļa. Ekonomikas aktualitātes, 2018


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2016” MATERIĀLI, 2017.G.

I daļa. Socioloģijas aktualitātes, 2017. gads

II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 2017. gads

III daļa. Ekonomikas aktualitātes, 2017. gads

IV daļa. Psiholoģijas aktualitātes, 2017. gads


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2015” MATERIĀLI, 2016.G.

I daļa. Socioloģijas aktualitātes, 2016.g.

II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 2016.g.

III daļa. Ekonomikas aktualitātes, 2016.g.

IV daļa. Psiholoģijas aktualitātes, 2016.g.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2014” MATERIĀLI, 2015.G.

I daļa. Socioloģijas aktualitātes, 2015.gads

II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 2015.gads

III daļa. Ekonomikas aktualitātes, 2015.g.

IV daļa. Psiholoģijas aktualitātes, 2015.g.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2013” MATERIĀLI, 2014.G.

I daļa. Socioloģijas aktualitātes, 2014.g.

II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 2014.g.

III daļa. Ekonomikas aktualitātes, 2014.g.

IV daļa. Psiholoģijas aktualitātes, 2014.g.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2012: FINANŠU KAPITĀLA IETEKME UZ REĢIONA EKONOMISKO KONKURĒTSPĒJU” MATERIĀLI.

I daļa. Socioloģijas aktualitātes”, 2013.g.

II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 2013.g.

III daļa. Ekonomikas aktualitātes”, 2013.g.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „EIROPAS INTEGRĀCIJAS SOCIĀLĀ UN EKONOMISKĀ DIMENSIJA: PROBLĒMAS, RISINĀJUMI, PERSPEKTĪVAS” MATERIĀLI.

I Daļa. Socioloģijas aktualitātes, 2012.g.

II Daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 2012.g.

III Daļa. Ekonomiskais aspekts, 2012.g.

IV Daļa. Psiholoģijas aktualitātes, 2012.g.

Starptautiskās zinātniskās konferences “Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos” rakstu krājums, 2011.g.

Starptautiskās zinātniskās konferences “Reģionālās ekonomikas konkurētspēja un attīstības prognozēšana” rakstu krājums, 2009.g.

Starptautiskās zinātniskās konferences “Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā” rakstu krājums, 2007.g.