DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Pedagoģija

"Pedagoģiskās darbības pamati"
“Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”
“Pedagogs – karjeras konsultants (individuālās konsultēšanas kompetenču apguvei”
„Pedagoga – karjeras konsultanta darba organizēšana un vadīšana”
„Skolotāja profesionālās kompetences pilnveidošana pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai”