DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Dienesta viesnīca

dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte saviem studējošajiem nodrošina dzīvošanu šādās dienesta viesnīcās:

Kopumā Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcās tiek nodrošināta dzīvošana vairāk nekā 350 studentiem.

Lai Daugavpils Universitātes studējošais rezervētu Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcu, jāaizpilda


un elektroniski jānosūta uz e-pastu: saimniecibasdala@du.lv

Īres maksa

Pakalpojuma veidsPakalpojuma cena bez PVN
Viena gultas vieta pilna laika studējošajam, slēdzot īres līgumu45,00 EUR mēnesī*
Viena gultas vieta nepilna laika studējošajam 6,69 EUR diennaktī
Gultas veļas komplekta izsniegšana vai maiņa 2,00 EUR
Veļas mazgāšanas automāta izmantošana 1,50 EUR par vienu reizi

PVN tiek piemērots atbilstoši LR likumdošanai.

*Cenā nav iekļauts gultas veļas komplekts.

Pilna laika studējošajam, uzsākot studiju gadu (no 1. septembra) un noslēdzot īres līgumu, pirmais īres maksājums jāveic 2 mēnešu īres maksas apmērā (noteiktā īres maksa par esošo mēnesi + drošības nauda par 1 mēnesi). Līdz mēneša 26. datumam jāveic maksājums par nākamo mēnesi.

Dienesta viesnīcās un dienesta dzīvokļos ir pieejams Internets. Lai saņemtu piekļuvi Internetam, jāpiereģistrējas DU Informācijas tehnoloģiju centrā (ITC).

Īres maksu un drošības naudu iespējams samaksāt bankā. Maksājuma uzdevumā norādot kopmītnes adresi, maksājuma mērķi un ieņēmumu kodu EKK 21382.

Bankas rekvizīti

Daugavpils Universitāte
PVN reģ. Nr.: LV90000065985
Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV5400
Konta Nr.: LV15TREL9150210000000
Valsts Kase
Kods: TRELLV22

Īres līgumu slēgšana par dzīvošanu dienesta viesnīcās no 2023. gada 30. augusta dienesta viesnīcās Parādes ielā 11 un Sporta ielā 8 pie dienesta viesnīcu vadītājas.

Izmitināšana istabiņās sākot no 3.septembra.

Papildu informācija:
DU Saimniecības daļa
e-pasts: saimniecibasdala@du.lv
t.: 654 27094