DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
16.07.2024 - 22.07.2024
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte (DU) piedāvā iegūt augstāko izglītību un izsludina vasaras uzņemšanu!

No 16. līdz 22. jūlijam ir iespēja pieteikties elektroniski pamatstudijām, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas.

No 16. līdz 22. jūlijam ir iespēja klātienē pieteikties pamatstudiju programmām, personīgi ierodoties Daugavpils Universitātes uzņemšanas nodaļā Vienības ielā 13, 111. auditorijā. Dokumentus pieņem darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 un sestdien, 20. jūlijā, no plkst 9.00 – 13.00. (Svētdien, 21. jūlijā, uzņemšanas nodaļa būs slēgta).


Lai saņemtu papildus informāciju, raksti uz uznemsana@du.lv

Kontakttālrunis: 65421198, 26330381

Kādi dokumenti ir vajadzīgi?

Piesakoties pamatstudijām DU, reflektants:

  • uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu – atestātu vai diplomu ar sekmju/atzīmju izrakstu un iesniedz tā kopiju,
  • uzrāda centralizēto eksāmenu sertifikātu un iesniedz tā kopiju,
  • iesniedz 2 fotogrāfijas (izmērs 3×4 cm),
  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)),
  • uzrāda kvīti par reflektanta reģistrācijas maksu,
  • ja iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad uzrāda dokumentu, kas apliecina to maiņu, piemēram, laulības apliecību, uzvārda vai vārda maiņas dokumentu, un iesniedz tā kopiju,
  • ja reflektanta izvēlētajā studiju programmā ir paredzēti iestājpārbaudījumi, tad iepazīstas ar iestājpārbaudījumu grafiku.

Sīkāku informāciju par uzņemšanas noteikumiem, iestājpārbaudījumiem un papildus punktiem var izlasīt DU mājas lapā du.lv/gribu-studet/uzņemšana.

Daugavpils Universitātes pamatstudiju programmas:

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi šādām studiju programmām: “Pirmsskolas skolotājs”, “Sākumizglītības skolotājs”, “Skolotājs” un “Mūzika” notiks no 2024,gada 23. jūlija līdz 26. jūlijam.

Rezultātu paziņošana

Konkursa pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti š.g. 26. jūlijā pēc plkst. 17.00 portālā www.latvija.lv/studijas, īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Papildu informāciju par uzņemšanu meklējiet https://du.lv/gribu-studet/uznemsana/ .

Kontakttālrunis: 65421198, 26330381

Nāc studēt DU!