DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Studentiem

2022. gada rudens semestra nodarbību meklētājs
2022. gada rudens semestra nodarbību saraksts
Nodarbību saraksts IVF 2.līmeņa PSP "Skolotājs" Vasaras skola 18.07.2022.-22.07.2022
Nodarbību saraksts IVF 2.līmeņa PSP "Skolotājs" Vasaras skola 25.07.2022.-29.07.2022
Instrukcija kā piekļūt pie studiju kursa E-studiju platformā izvietotiem materiāliem un pie nodarbību Zoom saitēm
Studiju grafiks 2022. / 2023. studiju gadam
E-studiju vide MOODLE
Bibliotēkas elektroniskais katalogs
Informatīvā sistēma