DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Studentiem

17.11.2022. nodarbības notiks pēc saīsināta grafika:

1. pāris: 8.00–9.15;
2. pāris: 9.25–10.40;
3. pāris: 10.50–12.05;
4. pāris: 12.15–13.30;
5. pāris: 13.40–14.55;
6. pāris: 15.05–16.20;
7. pāris: 16.30–17.45.

2022. gada rudens semestra nodarbību meklētājs
2022. gada rudens semestra nodarbību saraksts
Nodarbību saraksts IVF 2.līmeņa PSP "Skolotājs" Vasaras skola 18.07.2022.-22.07.2022
Nodarbību saraksts IVF 2.līmeņa PSP "Skolotājs" Vasaras skola 25.07.2022.-29.07.2022
Instrukcija kā piekļūt pie studiju kursa E-studiju platformā izvietotiem materiāliem un pie nodarbību Zoom saitēm
Studiju grafiks 2022. / 2023. studiju gadam
E-studiju vide MOODLE
Bibliotēkas elektroniskais katalogs
Informatīvā sistēma