DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTES STARPTAUTISKO ZINĀTNISKO KONFERENČU RAKSTU KRĀJUMI

dalies:
drukā:

STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2018” MATERIĀLI, 2019.G.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2017” MATERIĀLI, 2018.G.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2016” MATERIĀLI, 2017.G.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2015” MATERIĀLI, 2016.G.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2014” MATERIĀLI, 2015.G.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2013” MATERIĀLI, 2014.G.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2012: FINANŠU KAPITĀLA IETEKME UZ REĢIONA EKONOMISKO KONKURĒTSPĒJU” MATERIĀLI.


STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES „EIROPAS INTEGRĀCIJAS SOCIĀLĀ UN EKONOMISKĀ DIMENSIJA: PROBLĒMAS, RISINĀJUMI, PERSPEKTĪVAS” MATERIĀLI.