DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

DMF Dome

dalies:
drukā:

Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Domes sastāvs 2022./2023. studiju gadā

Dr.biol., docente, Anatomijas un fizioloģijas katedras vadītāja, Domes priekšsēdētāja Irēna Kaminska irena.kaminska@du.lv
Mg. math., Fizikas un matemātikas katedras lektore, DMF prodekāne, Domes priekšsēdētāja vietnieceValentīna Beinarovičavalentina.beinarovica@du.lv
Dr. geol., Vides zinātnes un ķīmijas katedras asoc. prof., DMF dekānsJuris Somsjuris.soms@du.lv
Dr. math., Fizikas un matemātikas katedras vadītājs, asoc. profesorsArmands GricānsArmands.Gricans@du.lv
Dr.phys, Fizikas un matemātikas katedras profesorsValfrīds Paškevičsvalfrids.paskevics@du.lv
Dr.biol., Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta vadošais pētnieksUldis ValainisUldis.Valainis@du.lv
Dr. phys., Informātikas katedras vadītāja, docenteSvetlana Ignatjevasvetlana.ignatjeva@du.lv
Mg. phys., DU un LU kopīgās akadēmiskās maģistra studiju programmas “Fizika” direktorsValdis Mizers Valdis.Mizers@du.lv
Dr.biol., Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta profesorsArtūrs Škutearturs.skute@du.lv
Dr.chem., Vides zinātnes un ķīmijas katedras asoc. profesorsSergejs Osipovssergejs.osipovs@du.lv
Dr. math., Fizikas un matemātikas katedras asoc. profesoreInāra Jermačenkoinara.jermacenko@du.lv
Dr.biol., Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta profesore, Māszinību katedras vadītājaInese Kokinainese.kokina@du.lv
ABSP „Vides zinātne” (programmas kods 43850, D0138) 3. studiju gada studējošāElīza Betija Lāce
PBSP „Māszinības“ (programmas kods 42723, D01BZ) 3. studiju gada studējošāAnna Kučika
PBSP „Fizioterapija” (programmas kods 42722, D0154) 4. studiju gada studējošāDiāna Ameļko
PBSP „Fizioterapija” (programmas kods 42722, D0154) 4. studiju gada studējošāJūlija  Cvirova

Domes sekretāre

Dr. biol., Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta pētniece Jana Paidere