DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Karjeras un iniciatīvu atbalsta centrs

dalies:
drukā:

Šeit var atrast sev noderīgu informāciju par centra darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem, īstenotajām aktivitātēm, projektiem. Kā arī, rast atbalstu, iedvesmu un iedrošinājumu savu mērķu sasniegšanai. Lapā publicētā informācija var palīdzēt rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem karjeras jomā.

Lai sameklētu sev piemērotu prakses vai darba vietu kādā uzņēmumā, dodieties uz sadaļu ekarjera.du.lv.

Uz tikšanos Karjeras un iniciatīvu atbalsta centrā Parādes ielā 1, 415. kab.!

Par mums

Daugavpils Universitātes Karjeras un iniciatīvu atbalsta centrs (DU KIAC) ir atvērts ikvienam interesentam. Šeit ir iespēja saņemt karjeras konsultantu, psihologu, jaunatnes lietu speciālistu un uzņēmēju konsultācijas par sev interesējošiem jautājumiem.

DU KIAC atrodas Parādes ielā 1 – 314. (iniciatīvu īstenošana un biznesa lietas) un 415.  (karjeras konsultanta un psihologa pakalpojumi).

Karjeras un iniciatīvu atbalsta centra (KIAC) darbības mērķis ir veicināt karjeras attīstības pakalpojumus, brīvprātīgo darbu un atbalstīt iniciatīvas, kas sekmētu Latgales reģiona iedzīvotāju labklājību, sekmējot indivīdu profesionālo kapacitāti, konkurētspēju, sadarbību un līdzdalību.

KIAC darbības uzdevumi ir:

  • radīt un nodrošināt izglītības, iniciatīvas atbalsta vidi Latgales reģiona iedzīvotājiem;
  • veicināt sadarbību ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām pētniecības, projektu vadības un speciālistu piesaistes jomā;
  • sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm, uzņēmumiem izglītības un prakšu nodrošināšanas jomā;
  • organizēt forumus, konferences, seminārus kompetenču paaugstināšanai, iesaistot DU docētājus;
  • piedāvāt karjeras konsultēšanas un izglītības psihologa pakalpojumus;
  • sniegt konsultācijas par brīvprātīgā darba vadīšanu.

DU KIAC ir izveidojusi sadarbību ar dāžādām organizācijām un izglītības iestādēm, sniedz karjeras atbalsta pasākumus un saved kopā – darba devējus un ņēmējus. Vairāk par prakses un darba piedāvājumiem skatieties DU KIAC sadaļā “Darba piedāvājumi” un e-karjera.du.lv

Absolventi

Profesionālā maģistra studiju programmas “Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists” absolventi.

2019. gada absolventi

Liāna Babre Tatjana Borikova
Linda Brūvere
Igors Granovskis
Inga Jakste
Elga Mališeva
Rasma Piliņa
Linda Pūdāne
Jekaterina Suhovilo
Dana Valtere
Jevgēnijs Žuks

2018. gada absolventi

Diāna Balalaikina
Iluta Kārkliņa
Veronika Krūmgolde
Natālija Kudiņa
Jaroslavs Laiševcovs
Kristīne Rimša
Rasma Svikle
Jānis Šaudiņš
Aļona Veļičko

2017. gada absolventi:

Līga Bistrova
Skaidrīte Deksne
Solvita Dzērkale
Līga Kriškijāne
Ona Lapa
Vita Litiņa
Marija Maksimova
Ilona Peipiņa
Zita Timšāne
Ilona Utināne

2016. gada absolventi: 

Ilze Desetniece
Viktors Gallers
Edīte Ivanova
Ilze Jaunušāne
Gunita Kļaviņa
Jeļena Kotčenko
Ruta Kumpiņa
Jeļena Merņaka
Tatjana Nikitina
Aina Odiņeca
Elīne Vilmane
Oksana Jurāne

IZlaidums_2016

2015. gada absolventi:

Alīna Ivanova
Jūlija Klementjeva
Ludmila Kondrašova – Lutinska
Zaiga Lāce
Evita Lukša
Baiba Lutere
Irina Petrova
Pāvels Vilcāns

DSC_8169

2014. gada absolventi:

Anita Laurena
Oskars Laurens
Edita Medziņa
Dana Rimvade-Mickeviča
Milena Rožanska
Santa Upīte

Valsts pārbaudījumu komisija:
Eridiāna Olehnovča, Mārīte Kravale-Pauliņa,
Edīte Zdanovska, Andrejs Zagorskis

DSC_3229