DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

MikroTik Akadēmija

dalies:
drukā:

Studiju laikā Daugavpils Universitātes (DU) studentiem ir iespēja iegūt zināšanas un praktiskās iemaņas, kas ir aktuālas darba tirgū. DU darbojas MikroTik akadēmija, kuras ietvaros Daugavpils Universitātes studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” studējošie apgūst kursu “Mikrotik maršrutētāji”, lai iegūtu zināšanas un praktiskas iemaņas darbam ar Mikrotik RouterOS iekārtām un programmatūru, kas tiek plaši pielietota pasaulē.

Studiju kursa noslēgumā studējošiem ir iespēja kārtot MikroTik MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) sertifikācijas eksāmenu un pēc tā sekmīgas nokārtošanas iegūt MTCNA sertifikātu.

Kursa saturs un informācija par citiem Mikrotik sertifikātiem ir pieejama https://mikrotik.com/training/about

Sadarbības ietvaros ar MikroTik atbalstu ir iespēja gan nodrošināt studentus ar Mikrotik RouterOS iekārtām, kas ir nepieciešamas studiju kursa apguvei, gan arī regulāri uzlabot DU datoru tīklu.