DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Darbinieku mobilitāte

dalies:
drukā:

Akadēmiskā personāla mobilitāte (docēšana partneraugstskolā)

Akadēmiskā personāla mobilitāte – iespēja DU mācībspēkiem (lektoriem, docētājiem) docēt ārvalstu sadarbības iestādē ar kuru DU noslēgts starpinstitucionālais līgums.

Docēšanas mobilitāte iespējama arī kā jaukta mobilitāte (daļa perioda tiek īstenota virtuāli, daļa – faktiski dodoties mobilitātē).

MOBILITĀTES MĒRĶI:

 • iedrošināt,  paplašināt un uzlabot piedāvāto studiju kursu klāstu un saturu;
 • ļaut studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt labumu no zināšanām un pieredzes, ko sniedz ārvalstu vieslektori;
 • veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu starp Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēm;
 • stiprināt un attīstīt sadarbību starp augstskolām;
 • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt sagatavoties mobilitātes periodam.

MOBILITĀTES ILGUMS:

minimālais ilgums – 2 dienas, neieskaitot ceļa dienas;
maksimālais ilgums – 2 mēneši, neieskaitot ceļa dienas.

Docēšanas mobilitātes aktivitāšu laikā īstenojamas vismaz 8 lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā).

Kombinētas mobilitātes (docēšana apvienota ar profesionālo pilnveidi)  aktivitāšu laikā īstenojamas 4 lekciju akadēmiskās stundas nedēļā.

Docēšanas mobilitātē darbinieks dodas uz ārvalstu iestādi ar kuru DU ir noslēgusi sadarbības līgumu.

MOBILITĀTES FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI:

Saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijām dalībnieks saņem stipendiju uzturēšanās izdevumiem (naktsmītne, ēdināšana, apdrošināšana u.c.) un ceļa izdevumiem.

Piemērojamās uzturēšanās atbalsta likmes

Valstu grupaPiemērojamā EK vienas dienas likme
(no 1.-14. dienai)
Piemērojamā EK vienas dienas likme, 70% (no 15.-60. dienai)Piemērojamā VB līdzfinansējuma likme EUR dienā (līdz 20% no Eiropas Komisijas noteiktās uzturēšanās atbalsta likmes)
1.grupa – Dānija, Somija, Īrija, Islande, Lihtenšteina, Luksemburga, Norvēģija, Zviedrija 180,00 EUR

126,00 EUR

36,00 EUR

2.grupa – Austrija, Beļģija, Kipra, Francija, Vācija, Grieķija, Itālija, Malta, Nīderlande, Portugāle, Spānija160,00 EUR112,00 EUR32,00 EUR
3.grupa – Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Maķedonija, Turcija140,00 EUR98,00 EUR28,00 EUR

Ņemot vērā to, ka vide un klimata pārmaiņu novēršana ir viena no Erasmus+ programmas prioritātēm, kas atbalsta zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību, DU aicina visus programmas dalībniekus izmantot “zaļu ceļošanu”, tas ir, videi draudzīgu transportlīdzekli nokļūšanai galamērķī.

Ceļa atbalsts (t.sk. zaļās ceļošanas atbalsts) aprēķināms saskaņā ar distances kalkulatoru.

Noteiktā likme paredzēta mobilitātes dalībniekiem abos virzienos veidojošos izmaksu segšanai.

Zaļās ceļošanas veidi ir vilciens, autobuss, koplietošanas automašīnā (vismaz divas personas vienā automašīnā).

Zaļās ceļošanas atbalstu var piešķirt, ja ar videi draudzīgo transportu tiks braukta lielākā daļa no kopēja ceļa.

Zaļās ceļošanas atbalstu nevar piešķirt, ja ar videi draudzīgo transportu tiks braukts vienā virzienā, bet atpakaļ, piemēram, tiks lidots ar lidmašīnu.

Personāla mobilitātes dalībniekiem, kas izmanto zaļās ceļošanas veidus – var piešķirt papildus 4 dienas individuālajam atbalstam, ja tās nepieciešamas ceļošanai.

Ceļa atbalsta likmes

AttālumsPiemērojamā EK likme vienam dalībniekam
(parasta ceļošana)
Piemērojamā EK likme vienam dalībniekam
(zaļa ceļošana)
10-99 km23,00 EUR
100-499 km180,00 EUR210,00 EUR


500-1999 km275,00 EUR320,00 EUR
2000-2999 km360,00 EUR410,00 EUR
3000-3999 km530,00 EUR610,00 EUR
4000-7999 km820,00 EUR
Virs 8000 km1500,00 EUR

PIRMS MOBILITĀTES BRAUCIENA:

 • docētājs ir savlaicīgi vienojies ar ārvalstu uzņemošo iestādi par vizītes datumiem;
 • docētājs sagatavo trīspusēju docēšanas darba programmu (Mobility Agreement for Teaching), ko paraksta docētājs, struktūrvienības vadītājs, zinātņu prorektors un uzņemošās iestādes atbildīgais pārstāvis;
 • dalībnieks iesūta elektroniski projekta koordinatoram veidlapu “dati līgumam”;
 • noslēdz finansējuma līgumu (sagatavo projekta koordinators).

PĒC MOBILITĀTES BRAUCIENA:

 • docētājs iesniedz uzņemošās ārvalstu iestādes parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mobilitātes mērķis un faktiskais periods;
 • aizpilda un iesniedz sistēmā tiešsaistes dalībnieka individuālo atskaiti (pēc mobilitātes brauciena darbinieks savā e-pastā saņem uzaicinājumu veikt atskaiti).

Vispārējā personāla mobilitāte (profesionālā pilnveide/darba vērošana/apmācība)

Personāla mobilitāte – profesionālā pilnveide, nodrošinot dalību: mācībās, darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstošā organizācijā.

Profesionālās pilnveides mobilitāte iespējama arī kā kombinēta mobilitāte (daļa perioda tiek īstenota virtuāli, daļa – faktiski dodoties mobilitātē).

MOBILITĀTES MĒRĶI:

 • dot iespēju personālam gūt zināšanas un konkrētas prasmes, mācoties no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā;
 • uzlabo praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas ikdienas darbā un profesionālajā izaugsmē;
 • stiprināt un attīstīt sadarbību starp augstskolām;
 • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt sagatavoties mobilitātes periodam.

UZŅĒMĒJORGANIZĀCIJA VAR BŪT:

 • DU partneruniversitāte;
 • ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts augstākās izglītības iestāde, kurai piešķirta Erasmus+ Harta;
 • jebkurai ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts publiskai vai privātai organizācijai, kas darbojas darba tirgū vai izglītības, apmācības, jaunatnes, pētniecības vai inovāciju jomā.

MOBILITĀTES ILGUMS:
minimālais ilgums – 2 dienas, neieskaitot ceļa dienas;
maksimālais ilgums – 2 mēneši, neieskaitot ceļa dienas.

MOBILITĀTES FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI:

Saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijām dalībnieks saņem stipendiju uzturēšanās izdevumiem (naktsmītne, ēdināšana, apdrošināšana u.c.) un ceļa izdevumiem.

Piemērojamās uzturēšanās atbalsta likmes

Valstu grupaPiemērojamā EK vienas dienas likme
(no 1.-14. dienai)
Piemērojamā EK vienas dienas likme, 70% (no 15.-60. dienai)Piemērojamā VB līdzfinansējuma likme EUR dienā (līdz 20% no Eiropas Komisijas noteiktās uzturēšanās atbalsta likmes)
1.grupa – Dānija, Somija, Īrija, Islande, Lihtenšteina, Luksemburga, Norvēģija, Zviedrija 180,00 EUR126,00 EUR36,00 EUR

2.grupa – Austrija, Beļģija, Kipra, Francija, Vācija, Grieķija, Itālija, Malta, Nīderlande, Portugāle, Spānija160,00 EUR112,00 EUR32,00 EUR
3.grupa – Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Maķedonija, Turcija140,00 EUR98,00 EUR28,00 EUR

Ņemot vērā to, ka vide un klimata pārmaiņu novēršana ir viena no Erasmus+ programmas prioritātēm, kas atbalsta zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību, DU aicina visus programmas dalībniekus izmantot “zaļu ceļošanu”, tas ir, videi draudzīgu transportlīdzekli nokļūšanai galamērķī.

Ceļa atbalsts (t.sk. zaļās ceļošanas atbalsts) aprēķināms saskaņā ar distances kalkulatoru.

Noteiktā likme paredzēta mobilitātes dalībniekiem abos virzienos veidojošos izmaksu segšanai.

Zaļās ceļošanas veidi ir vilciens, autobuss, koplietošanas automašīnā (vismaz divas personas vienā automašīnā).

Zaļās ceļošanas atbalstu var piešķirt, ja ar videi draudzīgo transportu tiks braukta lielākā daļa no kopēja ceļa.

Zaļās ceļošanas atbalstu nevar piešķirt, ja ar videi draudzīgo transportu tiks braukts vienā virzienā, bet atpakaļ, piemēram, tiks lidots ar lidmašīnu.

Personāla mobilitātes dalībniekiem, kas izmanto zaļās ceļošanas veidus – var piešķirt papildus 4 dienas individuālajam atbalstam, ja tās nepieciešamas ceļošanai.

Ceļa atbalsta likmes

AttālumsPiemērojamā EK likme vienam dalībniekam
(parasta ceļošana)
Piemērojamā EK likme vienam dalībniekam
(zaļa ceļošana)
10-99 km23,00 EUR
100-499 km180,00210,00 EUR
500-1999 km275,00 EUR320,00 EUR
2000-3299 km360,00 EUR410,00 EUR
3000-1999 km530,00 EUR610,00 EUR
4000-7999 km820,00 EUR
Virs 8000 km1500,00 EUR

PIRMS MOBILITĀTES BRAUCIENA:

 • dalībnieks ir savlaicīgi vienojies ar ārvalstu uzņemošo iestādi par vizītes datumiem;
 • dalībnieks sagatavo trīspusēju Erasmus+ personāla profesionālās pilnveides darba programmu (Mobility Agreement for Training), ko paraksta darbinieks, struktūrvienības vadītājs, zinātņu prorektors un uzņemošās iestādes atbildīgais pārstāvis;
 • dalībnieks iesūta elektroniski projekta koordinatoram veidlapu “dati līgumam”;
 • noslēdz finansējuma līgumu (sagatavo projekta koordinators).

PĒC MOBILITĀTES BRAUCIENA:

 • dalībnieks iesniedz uzņemošās ārvalstu iestādes parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mobilitātes mērķis un periods;
 • aizpilda un iesniedz sistēmā tiešsaistes dalībnieka individuālo atskaiti (pēc mobilitātes brauciena darbinieks savā e-pastā saņem uzaicinājumu veikt atskaiti).

Piedāvājumi (starptautiskās nedēļas)

ValstsUniversitātes nosaukumsPasākuma datumiPieteikšanās datumsReģistrācijas maksa €
Lithuania Vytautas Magnus University22.-26.04.2024.03.01.2024.0
Lithuania ISM University of Management and Economics13.-17.05.2024.21.01.2024.0