DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādsdabaszinātņu bakalaurs matemātikā
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā

papildus punkti tiks piešķirti:

 • par CE matemātikā
 • Daugavpils Universitātes Jauno matemātiķu skolas dalībniekiem
 • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Studiju laikā Tu apgūsi

klasiskos matemātikas kursus (matemātiskā analīze, analītiskā ģeometrija, lineārā algebra, funkcionālanalīze, skaitļu teorija, kompleksā mainīgā funkciju teorija u. c.);matemātiskās modelēšanas kursus (ievads optimizācijā, matemātiskā modelēšana un diferenciālvienādojumi, matemātiskie modeļi ekonomikā u. c.); datorzinātņu kursus(objekta orientēta programmēšana, datu bāzes, matemātikas datorprogrammas u. c.).

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās:
  • „Matemātika” (Diferenciālvienādojumi, modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika);
  • „Izglītība”, iegūstot kvalifikāciju ”Matemātikas un informātikas skolotājs”;
  • „Sabiedrības un iestāžu vadība”;
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs;
 • iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas matemātiskās un informācijas tehnoloģiju zināšanas un prasmes dažādu tehnoloģisko un sabiedrības procesu modelēšanai.

Programmas direktors

Dr. math., asociētais profesors Armands Gricāns
e-pasts: armands.gricans@du.lv
tālrunis: 65422302